Szkoła anglojęzyczna – program, system edukacji – jak działa?

Opublikowano: 26 sierpnia 2023
Szkoła anglojęzyczna – program, system edukacji – jak działa?

Szkoła anglojęzyczna to placówka edukacyjna, która oferuje nauczanie w języku angielskim na różnych etapach, od przedszkola po liceum. Program nauczania w szkołach anglojęzycznych jest starannie dostosowany do wieku i potrzeb uczniów.

Program nauczania w szkołach anglojęzycznych jest zróżnicowany i dostosowany do potrzeb uczniów na różnych etapach edukacyjnych. Począwszy od przedszkola, przez szkołę podstawową, aż do liceum, uczniowie mają okazję rozwijać swoje umiejętności językowe oraz zdobywać wiedzę w języku angielskim. Taki holistyczny program przygotowuje uczniów do osiągnięcia sukcesu zarówno w nauce, jak i w przyszłych wyzwaniach zawodowych.

Przeczytaj na blogu: Angielski dla dzieci – kiedy najlepiej zacząć naukę?

Sprawdź, czego możesz się spodziewać po anglojęzycznych placówkach edukacyjnych.

Jak wygląda program nauczania w szkole anglojęzycznej?

Nauka w szkole anglojęzycznej prowadzona jest w języku angielskim. Wyjątkiem jest nauka języka polskiego oraz nauka historii Polski i wybranych zagadnień z geografii. Anglojęzyczna edukacja podzielona jest na etapy, zgodnie z uniwersalnym podziałem na: przedszkole, szkołę podstawową i liceum.

Przeczytaj na blogu: Nauka angielskiego z native speakerem. Zacznij naukę swojego dziecka od kołyski

Nauczanie w przedszkolu anglojęzycznym

W przedszkolu anglojęzycznym nauka języka angielskiego zaczyna się od pierwszych dni dziecka w placówce. Dzieci w wieku przedszkolnym są szczególnie podatne na przyswajanie nowych języków, dlatego nauka w takim środowisku jest naturalna i efektywna, i opiera się na immersji językowej (zanurzeniu w języku).

Program nauczania w przedszkolu anglojęzycznym obejmuje:

  • Zabawę i komunikację w języku angielskim (OPOL – one person one language) – nauka języka angielskiego odbywa się poprzez zabawy, piosenki, rymowanki oraz interakcję z nauczycielami i rówieśnikami. Dzieci uczą się podstawowych słów, zwrotów i struktur językowych w naturalnych, codziennych sytuacjach.
  • Wczesna edukacja – przedszkole anglojęzyczne realizuje program nauczania przedszkolnego, w którym pojawiają się elementy matematyki, przyrody, rytmiki i plastyki oraz nauki czytania i pisania.
  • Rozwijanie umiejętności społecznych – oprócz nauki języka i kładzenia podwalin pod kolejne etapy edukacji, przedszkola anglojęzyczne kładą nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci poprzez zabawy i wspólne działania.

Nauczanie w szkole podstawowej anglojęzycznej

W szkole podstawowej anglojęzycznej program nauczania stawia również nacisk na rozwijanie kompetencji językowych, ale wzbogaca się o naukę przedmiotów innych niż język angielski.

Przeczytaj na blogu:

Francuska szkoła dla dzieci. Jaka jest różnica między francuskim systemem a metodą ITSW?

Amerykańskie szkoły w Polsce – jak wygląda nauka? Poznaj ofertę ITSW 

Na tym etapie edukacyjnym program obejmuje:

  • Nauka przedmiotów w języku angielskim – tym, co odróżnia szkołę anglojęzyczną od typowych szkół podstawowych jest nauka większości szkolnych przedmiotów w języku angielskim. Wyjątkiem jest język polski, historia Polski i wybrane zagadnienia z geografii (dotyczące geografii Polski).
  • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – niektóre szkoły anglojęzyczne realizują wszystkie zadania związane z obowiązkiem przygotowania uczniów do obowiązującego w polskim systemie edukacji egzaminu ósmoklasisty oraz przeprowadzają egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nauczanie w liceum anglojęzycznym

W liceum anglojęzycznym program nauczania jest ukierunkowany na przygotowanie uczniów do zdania międzynarodowej matury oraz umożliwienia im kontynuowania edukacji na zagranicznych uniwersytetach.

Program nauki w liceum anglojęzycznym obejmuje:

  • Program liceum anglojęzycznego skupia się na rozwijaniu umiejętności poznawczych, krytycznego myślenia i umiejętności komunikacji na wysokim poziomie. Uczniowie uzyskują merytoryczne wsparcie w ramach wczesnego profilowania zainteresowań i profilowania zawodowego.
  • Przygotowanie do matury międzynarodowej – uczniowie uczą się przedmiotów w języku angielskim, przygotowując się do zdania międzynarodowej matury, która otwiera drzwi do studiowania w międzynarodowym środowisku akademickim.

Zalety nauczania w szkołach anglojęzycznych

Najważniejszym zadaniem współczesnej edukacji jest przygotowanie młodych ludzi do przyszłych wyzwań. Szkoły anglojęzyczne nie tylko wyposażają dzieci w umiejętności językowe na najwyższym poziomie, ale również uczą ich krytycznego i analitycznego myślenia oraz otwartości i tolerancji.

Przeczytaj na blogu: Edukacja międzynarodowa – inwestycja w przyszłość dziecka 

  • Nauczyciele w szkołach anglojęzycznych komunikują się z uczniami w języku angielskim w codziennych sytuacjach, co sprzyja naturalnemu przyswajaniu języka i pozwala na osiągnięcie biegłości językowej.
  • Zajęcia w szkołach anglojęzycznych opierają się na aktywnej interakcji, w której uczniowie angażują się w dyskusje, prezentacje i projekty w języku angielskim.
  • W szkołach anglojęzycznych często realizuje się projekty międzynarodowe, które umożliwiają uczniom współpracę z rówieśnikami z innych krajów i jeszcze bardziej otwierają ich na świat.

Absolwenci szkół anglojęzycznych mają szersze perspektywy rozwoju, nieograniczone barierami językowymi czy kulturowymi.

Jak wygląda nauczanie innych języków obcych w szkołach anglojęzycznych

W szkołach anglojęzycznych nauka języka angielskiego to integralna część programu nauczania. Od przedszkola po liceum, uczniowie mają okazję rozwijać swoje umiejętności językowe w naturalnym i otwartym środowisku. W programie szkół anglojęzycznych czasami znajduje się również nauka innych języków obcych, np. francuskiego, hiszpańskiego lub chińskiego.

Języki obce w szkołach anglojęzycznych nauczane są po angielsku, co w praktyce oznacza, że poszerzanie słownictwa i opanowywanie form gramatycznych w języku francuskim, hiszpańskim czy chińskim odbywa się za pośrednictwem właśnie języka angielskiego.

Przewaga nauczania wielojęzycznego nad dwujęzycznym

Nauka kilku języków uelastycznia umysł i stymuluje umiejętności poznawcze, takie jak myślenie abstrakcyjne i kreatywność. Nauka kilku języków oznacza także poznanie różnych kultur i perspektyw, co wzbogaca uczniów pod względem globalnym.

Przeczytaj na blogu: Szkoła dwujęzyczna – co to jest i jak wygląda nauczanie? Porównanie ze szkołą trójjęzyczną

Wielojęzyczność otwiera drzwi do międzynarodowych karier i możliwości pracy w różnych krajach. To inwestycja w przyszłość uczniów, wyposażająca ich w narzędzia do komunikacji i współpracy na międzynarodowym poziomie, w dynamicznie zmieniającym się, globalnym świecie.

Znajdź nas

Dołącz do nas!