Międzynarodowa szkoła podstawowa – trójjęzyczny program edukacji szkolnej

ITSW to więcej niż dwujęzyczna szkoła podstawowa
Szkoła podstawowa ITSW to alternatywa dla szkoły francuskiej lub szkoły angielskiej

 

Międzynarodowa szkoła podstawowa ITSW w Warszawie to atrakcyjna alternatywa dla zwykłej lub dwujęzycznej szkoły podstawowej. W szczególności jest to opcja dla szkoły angielskiej, francuskiej oraz amerykańskiej. Nauka odbywa się w trzech wybranych językach, przy zachowaniu wysokich standardów nauczania.

Szkoła podstawowa stawia przed naszymi uczniami dwa ogromne wyzwania. To zdobycie umiejętności szkolnych, które pozwolą im na dalszą naukę w:

 • gimnazjum (w przypadku edukacji w szkołach międzynarodowych) lub
 • liceum (w przypadku edukacji w polskim systemie edukacyjnym).

W międzynarodowej szkole podstawowej ITSW nauczamy przedmiotów w oparciu o wspólną dla trzech języków podstawę programową. Powstała ona w efekcie porównania standardów edukacyjnych sześciu głównych programów nauczania. Są to: British National Curriculum, American Common Core, Programme de l’Education Nationale Française, Program Fiński, program międzynarodowego nauczania IB oraz polska podstawa programowa.

Pierwszy etap edukacji szkolnej (klasy 1-3) to tzw. cykl edukacji zintegrowanej. Większości przedmiotów naucza jeden nauczyciel dla każdej z części językowych. W klasie trójjęzycznej jest to zatem trzech różnych nauczycieli.

W drugim etapie edukacji (klasy 4-8) nauczamy trójjęzycznie przedmiotów humanistycznych: języków, historii (social studies), przedmiotów artystycznych i sportowych. Przedmiotów ścisłych (matematyka, przyroda, biologia, fizyka, chemia) nauczamy natomiast dwujęzycznie. Poszczególne przedmioty realizują wspólne tematy nauczania.

Szkoła podstawowa dwujęzyczna czy trójjęzyczna?

Szkoła podstawowa dwujęzyczna doskonale wykorzystuje potencjał do nauki języków, jaki mają dzieci. Jednak szkoła trójjęzyczna ucząca w wielu językach robi to jeszcze lepiej. Nietrudno zauważyć, że obecnie znajomość jednego języka obcego, chociaż wciąż jest oczywiście atutem, nie jest już wystarczająca.

Jeśli więc stoimy przed dylematem, czy posłać dziecko do szkoły dwu, czy trójjęzycznej, wybór wydaje się oczywisty. Nic tak nie kształtuje znajomości języków, jak codzienny kontakt z wybranymi systemami i konieczność aktywnego posługiwania się nimi w różnorodnych sytuacjach.

Jedynie szkoła trójjęzyczna ucząca języków metodą immersji, czyli zanurzenia się w obcojęzycznym środowisku, jest w stanie stworzyć tak korzystne warunki do nauki kilku języków naraz bez konieczności wyjazdu za granicę. Co więcej, uczenie przedmiotów szkolnych w wybranych językach obcych kształtuje równocześnie wszystkie kompetencje, takie jak czytanie, słuchanie, mówienie oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych.

Założenia programowe w trójjęzycznej szkole podstawowej ITSW

Cele,  jakie stawiamy sobie w związku z edukacją dziecka w międzynarodowej szkole podstawowej ITSW:

 • Przygotowanie dziecka do kontynuowania nauki w dowolnej jedno- lub dwujęzycznej szkole polskiej, albo zagranicznej.
 • Nauczenie dziecka trzech języków na tak wysokim poziomie, żeby mogło kontynuować naukę w dowolnym systemie edukacyjnym.
 •  Zachęcanie i pomaganie dzieciom w formułowaniu ich własnych oczekiwań i celów związanych z edukacją oraz w określaniu przez nie same potrzebnych im umiejętności.
 • Zbudowanie podejścia do nauki, które cechuje inicjatywa oraz chęć podejmowania wyzwań
 • Wyrobienie u dziecka silnego poczucia przynależności do społeczności szkolnej oraz otwartości na innych uczniów i ich odmienność.
 • Wprowadzenie elementów kulturowych związanych z każdym językiem nauczania (aby dzieci mogły odnaleźć się również w standardach szkoły francuskiej, angielskiej, czy amerykańskiej).
 • Stworzenie warunków nauki, w których dziecko chętnie się uczy.
 • Zapewnienie uczniom szkoły, z której niechętnie będą wychodzić po zakończeniu zajęć.
 • Wyrobienie u dzieci motywacji do samodoskonalenia przez całe życie.
 • Zapewnienie uczniom ambitnego, bogatego i zrównoważonego programu nauczania.
 • Równość szans dla wszystkich uczniów – niezależnie od płci, religii, pochodzenia etnicznego, czy społecznego.
 • Dostarczenie absolwentom również wiedzy praktycznej – by umieli planować dalszą karierę naukową, zawodową oraz życie prywatne.

 

Główne obszary programowe w międzynarodowej szkole podstawowej ITSW

 

Międzynarodowa szkoła podstawowa ITSW w Warszawie - obszary programowe

 

Języki

Program językowy zachęca uczniów do czytania, pisania, słuchania i mówienia w stopniu pozwalającym na skuteczne komunikowanie się w trzech różnych językach. Rola czytania jest kluczowa we wszystkich elementach programu. Dlatego naukę czytania opieramy na poziomie umiejętności danego ucznia. Oprócz tego naukę czytania uzupełniają: wspólne czytanie oraz inne grupowe aktywności związane z czytaniem.

Elementy programu szkolnego dotyczące pisania są podzielone tematycznie –  tak, aby uczniowie rozwinęli różnorodne umiejętności związane z pisaniem.

Matematyka

Program ITSW w obszarze nauczania matematyki wymaga, aby uczniowie zaangażowali się w rozbudowane, osadzone w rzeczywistości zadania. W ich ramach mają potwierdzić rozumienie i umiejętność stosowania konceptów matematycznych. Każdy poziom nauczania posiada krytycznie ważne obszary. W ciągu roku szkolnego uczniowie nawiązują do nich na wiele sposobów. Powala im to nabrać sprawności, biegłości, pewności i samozaparcia w rozwiązywaniu zadań matematycznych w tych newralgicznych obszarach.

Przyroda (biologia, geografia, chemia i fizyka) i nauki społeczne/historia

Moduły programowe związane z przyrodą (biologią, geografią, chemią, fizyką), naukami społecznymi oraz historią są skonstruowane w sposób pobudzający naturalną ciekawość dziecka. Nauczyciele rozpoczynają pracę od przekazania podstaw wiedzy. Z czasem jednak to zainteresowania i ciekawość uczniów zaczynają współdecydować o dalszym sposobie nauczania.

Kilka modułów łączy koncepty z obszarów zarówno przyrody (biologii, geografii, chemii i fizyki), nauk społecznych, jak i plastyki, muzyki i techniki. Moduły badawcze (Units of inquiry) w obszarach przyrody i nauk społecznych wyrabiają umiejętność nauki własnej i znajdowania rozwiązań przez samych uczniów szkoły podstawowej. Wszystkie moduły są zbudowane wokół koncepcji „zrozumienia kluczowych kwestii” (enduring understanding) lub „myśli przewodniej” (big idea).

Inne zajęcia w ramach programu nauczania

Uczniowie szkoły podstawowej uczęszczają również na zajęcia: WF-u (w tym nauki pływania), muzyki, plastyki, bibliotekarstwa, informatyki.

 

Szczegóły programu nauczania
Aby zasięgnąć informacji na temat naszego programu szkoły podstawowej prosimy o kontakt z nami – bezpośredni lub telefoniczny.

 

Uczniowie ITSW mają wiele okazji do zaprezentowania swojej wiedzy. Umożliwiają to samodzielnie organizowane konferencje, występy, prezentacje, zebrania i pokazy, które odbywają się w ciągu całego roku szkolnego. Takie podejście pozwala przygotować uczniów do funkcjonowania w dorosłym świecie. Rozwija też ich umiejętności krytycznego myślenia, zdolności przywódcze i interpersonalne.

Absolwenci naszej szkoły podstawowej bezkolizyjnie przechodzą do wybranej jedno- lub dwujęzycznej szkoły polskiej, albo międzynarodowej. Dzięki nauce w naszej szkole podstawowej, zachowują oni naturalną ciekawość i poszanowanie dla szkoły jako miejsca przyjaznego, w którym lubią przebywać. Co więcej – jeśli rozpoczęli naukę na wcześniejszym etapie, nadal posługują się biegle trzema językami w stopniu równym mówcom rodzimym.

 

Znajdź nas

Dołącz do nas!