Międzynarodowa szkoła podstawowa – trójjęzyczny program edukacji szkolnej

ITSW to więcej niż dwujęzyczna szkoła podstawowa
Szkoła podstawowa ITSW to alternatywa dla szkoły francuskiej lub szkoły angielskiej

 

Międzynarodowa szkoła podstawowa ITSW w Warszawie to atrakcyjna alternatywa dla zwykłej lub dwujęzycznej szkoły podstawowej. W szczególności jest to opcja dla szkoły angielskiej, francuskiej oraz amerykańskiej. Nauka odbywa się w trzech wybranych językach, przy zachowaniu wysokich standardów nauczania.

Szkoła podstawowa stawia przed naszymi uczniami dwa ogromne wyzwania. To zdobycie umiejętności szkolnych, które pozwolą im na dalszą naukę w:

 • gimnazjum (w przypadku edukacji w szkołach międzynarodowych) lub
 • liceum (w przypadku edukacji w polskim systemie edukacyjnym).

W międzynarodowej szkole podstawowej ITSW nauczamy przedmiotów w oparciu o wspólną dla trzech języków podstawę programową. Powstała ona w efekcie porównania standardów edukacyjnych sześciu głównych programów nauczania. Są to: British National Curriculum, American Common Core, Programme de l’Education Nationale Française, Program Fiński, program międzynarodowego nauczania IB oraz polska podstawa programowa.

Pierwszy etap edukacji szkolnej (klasy 1-3) to tzw. cykl edukacji zintegrowanej. Większości przedmiotów naucza jeden nauczyciel dla każdej z części językowych. W klasie trójjęzycznej jest to zatem trzech różnych nauczycieli.

W drugim etapie edukacji (klasy 4-8) nauczamy trójjęzycznie przedmiotów humanistycznych: języków, historii (social studies), przedmiotów artystycznych i sportowych. Przedmiotów ścisłych (matematyka, przyroda, biologia, fizyka, chemia) nauczamy natomiast dwujęzycznie. Poszczególne przedmioty realizują wspólne tematy nauczania.

 

Założenia programowe w trójjęzycznej szkole podstawowej ITSW

Cele,  jakie stawiamy sobie w związku z edukacją dziecka w międzynarodowej szkole podstawowej ITSW:

 • Przygotowanie dziecka do kontynuowania nauki w dowolnej jedno- lub dwujęzycznej szkole polskiej, albo zagranicznej.
 • Nauczenie dziecka trzech języków na tak wysokim poziomie, żeby mogło kontynuować naukę w dowolnym systemie edukacyjnym.
 •  Zachęcanie i pomaganie dzieciom w formułowaniu ich własnych oczekiwań i celów związanych z edukacją oraz w określaniu przez nie same potrzebnych im umiejętności.
 • Zbudowanie podejścia do nauki, które cechuje inicjatywa oraz chęć podejmowania wyzwań
 • Wyrobienie u dziecka silnego poczucia przynależności do społeczności szkolnej oraz otwartości na innych uczniów i ich odmienność.
 • Wprowadzenie elementów kulturowych związanych z każdym językiem nauczania (aby dzieci mogły odnaleźć się również w standardach szkoły francuskiej, angielskiej, czy amerykańskiej).
 • Stworzenie warunków nauki, w których dziecko chętnie się uczy.
 • Zapewnienie uczniom szkoły, z której niechętnie będą wychodzić po zakończeniu zajęć.
 • Wyrobienie u dzieci motywacji do samodoskonalenia przez całe życie.
 • Zapewnienie uczniom ambitnego, bogatego i zrównoważonego programu nauczania.
 • Równość szans dla wszystkich uczniów – niezależnie od płci, religii, pochodzenia etnicznego, czy społecznego.
 • Dostarczenie absolwentom również wiedzy praktycznej – by umieli planować dalszą karierę naukową, zawodową oraz życie prywatne.

 

Główne obszary programowe w międzynarodowej szkole podstawowej ITSW

 

Międzynarodowa szkoła podstawowa ITSW w Warszawie - obszary programowe

 

Języki

Program językowy zachęca uczniów do czytania, pisania, słuchania i mówienia w stopniu pozwalającym na skuteczne komunikowanie się w trzech różnych językach. Rola czytania jest kluczowa we wszystkich elementach programu. Dlatego naukę czytania opieramy na poziomie umiejętności danego ucznia. Oprócz tego naukę czytania uzupełniają: wspólne czytanie oraz inne grupowe aktywności związane z czytaniem.

Elementy programu szkolnego dotyczące pisania są podzielone tematycznie –  tak, aby uczniowie rozwinęli różnorodne umiejętności związane z pisaniem.

Matematyka

Program ITSW w obszarze nauczania matematyki wymaga, aby uczniowie zaangażowali się w rozbudowane, osadzone w rzeczywistości zadania. W ich ramach mają potwierdzić rozumienie i umiejętność stosowania konceptów matematycznych. Każdy poziom nauczania posiada krytycznie ważne obszary. W ciągu roku szkolnego uczniowie nawiązują do nich na wiele sposobów. Powala im to nabrać sprawności, biegłości, pewności i samozaparcia w rozwiązywaniu zadań matematycznych w tych newralgicznych obszarach.

Przyroda (biologia, geografia, chemia i fizyka) i nauki społeczne/historia

Moduły programowe związane z przyrodą (biologią, geografią, chemią, fizyką), naukami społecznymi oraz historią są skonstruowane w sposób pobudzający naturalną ciekawość dziecka. Nauczyciele rozpoczynają pracę od przekazania podstaw wiedzy. Z czasem jednak to zainteresowania i ciekawość uczniów zaczynają współdecydować o dalszym sposobie nauczania.

Kilka modułów łączy koncepty z obszarów zarówno przyrody (biologii, geografii, chemii i fizyki), nauk społecznych, jak i plastyki, muzyki i techniki. Moduły badawcze (Units of inquiry) w obszarach przyrody i nauk społecznych wyrabiają umiejętność nauki własnej i znajdowania rozwiązań przez samych uczniów szkoły podstawowej. Wszystkie moduły są zbudowane wokół koncepcji „zrozumienia kluczowych kwestii” (enduring understanding) lub „myśli przewodniej” (big idea).

Inne zajęcia w ramach programu nauczania

Uczniowie szkoły podstawowej uczęszczają również na zajęcia: WF-u (w tym nauki pływania), muzyki, plastyki, bibliotekarstwa, informatyki.

 

Szczegóły programu nauczania
Aby zasięgnąć informacji na temat naszego programu szkoły podstawowej prosimy o kontakt z nami – bezpośredni lub telefoniczny.

 

Uczniowie ITSW mają wiele okazji do zaprezentowania swojej wiedzy. Umożliwiają to samodzielnie organizowane konferencje, występy, prezentacje, zebrania i pokazy, które odbywają się w ciągu całego roku szkolnego. Takie podejście pozwala przygotować uczniów do funkcjonowania w dorosłym świecie. Rozwija też ich umiejętności krytycznego myślenia, zdolności przywódcze i interpersonalne.

Absolwenci naszej szkoły podstawowej bezkolizyjnie przechodzą do wybranej jedno- lub dwujęzycznej szkoły polskiej, albo międzynarodowej. Dzięki nauce w naszej szkole podstawowej, zachowują oni naturalną ciekawość i poszanowanie dla szkoły jako miejsca przyjaznego, w którym lubią przebywać. Co więcej – jeśli rozpoczęli naukę na wcześniejszym etapie, nadal posługują się biegle trzema językami w stopniu równym mówcom rodzimym.

 

Znajdź nas

Dołącz do naszych społeczności. Chcemy być blisko i budować partnerskie relacje.