Autorski model nauczania ITSW oparty na trójjęzyczności

Kierujemy się przekonaniem, że międzynarodowa szkoła podstawowa, przedszkole, czy żłobek powinny oferować dziecku coś więcej, niż tylko nauczanie dwujęzyczne, czy nawet trójjęzyczne. Wiemy, że uczniowie mają różne potrzeby i sposoby przyswajania wiedzy. Dlatego nauczyciele ITSW pracują nad tym, aby zarówno nauczanie programowe, jak i dodatkowe pozwoliło każdemu dziecku odnosić autentyczne sukcesy.

Filozofia nauczania w ITSW

International Trilingual School of Warsaw oferuje ambitny pod względem poziomu nauczania program edukacyjny oparty na umiejętnościach, podejściu, pomysłach, wiedzy i działaniu. Nasz program nauczania zachęca do zadawania pytań i rozwoju umiejętności krytycznego myślenia. Promuje aktywność szkolną i społeczną oraz wyrabia nawyk nauki przez całe życie.

Nasze nauczanie ma stymulować rozwój silnych stron dzieci i odpowiadać na ich indywidualne potrzeby. Pracujemy nad tym, by uczniowie ITSW wykorzystali swój pełen potencjał, poprawiając wyniki w nauce i umiejętności społeczne. Aby w pełni rozwinęli się emocjonalnie i fizycznie. Zapewniamy bezpieczne i wygodne otoczenie, w którym dzieci są wesołe, wspierane i rozumiane.

Autorski model nauczania trzech języków
Autorski program nauki w ITSW

 

Uczymy dzieci kochać naukę i dostarczamy im umiejętności pozwalających na łatwą adaptację do otaczającej ich rzeczywistości i świata, który przecież wciąż się zmienia.

Przyjmujemy, że uczniowie są aktywnymi uczestnikami procesu nauczania. Uważamy, że najlepszym sposobem nauki jest zdobywanie przez uczniów osobistych doświadczeń, które uruchamiają wyobraźnię i ciekawość, umożliwiając zrozumienie i zapamiętanie przekazanej wiedzy. Zachęcamy uczniów do planowania i negocjowania; do rozpoznawania i rozwiązywania problemów; do podejmowania ryzyka w nauce; do podchodzenia z różnych stron do stojących przed nimi wyzwań; do rozwijania krytycznego podejścia do własnej pracy, przy jednoczesnym docenianiu jej.

Dalsza nauka w przedszkolu lub szkole

Przygotowany przez ITSW program nauczania przygotowuje uczniów do płynnego przejścia do nauki w innych szkołach (również międzynarodowych), uczących według dowolnego systemu – polskiego czy zagranicznego. Czerpaliśmy z najlepszych wzorców systemów nauczania: brytyjskiego, francuskiego, amerykańskiego, fińskiego, polskiego, oraz międzynarodowego IB (International Baccalaureate). Naszym uczniom udostępniamy program oparty na wybranych elementach tych systemów edukacyjnych.

Nasza szkoła międzynarodowa kieruje się zasadą CLIL (Content Language Integrated Learning – Zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego), w myśl której trzy języki nauczania są instrumentem mającym nauczyć płynności językowej, umiejętności szkolnych i nabywania wiedzy.

Sukces międzynarodowej szkoły podstawowej ITSW mierzymy wynikami naszych uczniów ocenianymi wedle standardów programu nauczania, oraz stopnia realizacji celów nauczania osobiście określonych przez naszych podopiecznych. Wypracowaliśmy system wskaźników pozwalający tworzyć wyjątkowe miejsce nauki wszystkim naszym uczniom.

 

Trójjęzyczność

Znajdź nas

Dołącz do nas!