Warto postawić na trójjęzyczność dziecka

Badania nad związkiem pomiędzy rozwojem językowym, percepcją i kontrolą uwagi wykazały, iż osoby wielojęzyczne posiadają o wiele wyższe umiejętności kognitywne w stosunku do osób jednojęzycznych. Badania pokazują pozytywny wpływ trójjęzyczności na rozwój intelektualny.

Naturalnie rozwijana od dziecka, trójjęzyczność zapewnia dzieciom znacznie więcej korzyści, niż kontakt z wielojęzycznością dopiero na etapie nauki w dwujęzycznej szkole podstawowej. Poniżej przedstawiamy pięć korzyści dla Państwa dziecka wynikających z trójjęzycznego profilu ITSW:

 

1. Lepszy rozwój lingwistyczny

Styczność dziecka z drugim i trzecim językiem we wczesnym dzieciństwie powoduje, że dziecko szybciej i łatwiej nauczy się posługiwać tymi językami, niż gdyby zaczęło uczyć się ich później. Słyszeliście Państwo określenie, że dziecko „chłonie jak gąbka”? Określenie to wyjątkowo dobrze opisuje proces, w jaki dziecko uczy się języków obcych. Dziecięce mózgi są przygotowane do przyjmowania i nauki języków obcych, a płynność przychodzi szybko i łatwo, do tego dziecko zazwyczaj nie nabywa obcego akcentu. Najłatwiej nauczyć się języka obcego od urodzenia – niemowlę po prostu uczy się dwóch języków. Niemowlęta mają wrodzoną umiejętność powtarzania każdego dźwięku i już nigdy potem nie będzie im tak łatwo osiągnąć biegłej wielojęzyczności. Dlatego też najlepiej, by od urodzenia obcowały z jednym lub dwoma językami obcymi z różnych grup językowych i mogły powtarzać to, co słyszą.
Trójjęzyczność w ITSW

 

2. Korzyści poznawcze

Badania wykazują, że nauka języków jest czynnością bardziej poznawczą, niż lingwistyczną. Oto kilka korzyści poznawczych z nauki drugiego i trzeciego języka:

  • lepsze umiejętności rozwiązywania zadań i problemów
  • lepsze zdolności krytycznego myślenia
  • większa kreatywność
  • większa elastyczność umysłowa
  • lepsza pamięć
  • lepsze umiejętności w obszarze działania wielozadaniowego
  • koncepcja “stałości przedmiotów” rozwija się wcześniej
  • jest udowodnione, że wielojęzyczność pomaga dzieciom lepiej rozwijać umiejętności czytania i pisania
  • myślenie abstrakcyjne: udowodniono, że nauka nowego języka wymaga korzystania z tych samych połączeń w mózgu, co nauka matematyki i muzyki oraz sprzyja rozwojowi tych połączeń (często wielojęzyczni uczniowie mają łatwość nauki tych dwóch przedmiotów)
nauka trzech języków w szkole międzynarodowej

 

3. Lepsze wyniki w nauce

Oprócz wspomnianych korzyści poznawczych, trilingualizm pomaga też w osiągnięciu lepszych ocen w szkole. Udowodniono, że u trójjęzycznych dzieci lepiej rozwinięte są takie cechy i umiejętności, jak myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów i elastyczność umysłowa – co powoduje, że dzieci te osiągają lepsze wyniki w nauce. Uczniom, którzy będą chcieli w przyszłości uczyć się kolejnych języków, będzie znacznie łatwiej. Różnice w dźwiękach, akcencie, kolejności wyrazów, fleksji, intonacji i strukturach gramatycznych będą dla nich łatwiejsze do opanowania. W przypadku języków podobnych etymologicznie, jak hiszpański i francuski, podobne słownictwo jeszcze bardziej ułatwi szybkie opanowanie języka. Wszystko to – jak wspomniano – pod warunkiem, że kontakt z językiem nastąpi we wczesnym dzieciństwie, a nie dopiero w dwujęzycznej szkole podstawowej. Oczywiście pewne korzyści wciąż będą widoczne, ale w znacznie ograniczonym stopniu.

4. Wzbogacenie kulturowe

Wszyscy odpowiedzialni rodzice chcą, aby ich dzieci były dobrze wychowane, lubiły naukę, doceniały inne kultury i wyrosły na odnoszących sukcesy członków społeczeństwa. Chcemy, żeby nasze dzieci wzbogacały świat swoją wiedzą i osobowością.

Nauka drugiego i trzeciego języka otwiera drzwi, które w innych warunkach pozostają zamknięte. Bilingwalni i trójjęzyczni ludzie mają dostęp do wiedzy, ludzi, miejsc i rzeczy, które dla innych pozostają niedostępne. Wielojęzyczność wyróżnia kandydatów na rynku pracy, pogłębia rozumienie innych kultur i pozwala je docenić; te wszystkie czynniki wzbogacają życie i dostarczają nowych doświadczeń osobie, która swobodnie posługuje się drugim i trzecim językiem.

Znajomość języków obcych pozwala dzieciom poczuć się swobodnie w obcym otoczeniu, sprzyja naturalnej elastyczności i łatwemu przystosowywaniu się do otoczenia, poprawia samoocenę i poczucie własnej wartości.

ITSW uczy udziału w rozwoju społeczeństwa

5. Udział w rozwoju społeczeństwa

Chcesz, żeby Twoje dziecko zmieniło świat? Wszyscy rodzice mogą sobie wyobrazić wielki wkład swojego dziecka w rozwój społeczny. Mamy duże nadzieje i wspaniałe marzenia dotyczące przyszłości naszych dzieci – nie tylko po to, by mieć powód do dumy, ale też po to, by poprawić świat i społeczeństwo, w którym żyjemy. Wielojęzyczne dzieci często mają lepsze zdolności analityczne, społeczne i naukowe, niż ich jednojęzyczni koledzy.

Znajdź nas

Dołącz do naszych społeczności. Chcemy być blisko i budować partnerskie relacje.