Międzynarodowe przedszkole językowe – kontynuacja nauki trzech języków

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat do przedszkola językowego ITSW w Warszawie oraz w Krakowie. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych to nauka poprzez zabawę. Zajęcia przygotowują przyszłych 6 latków do podjęcia nauki w szkole podstawowej – w jednym z wybranych systemów edukacyjnych (system brytyjski, amerykański, francuski, fiński, międzynarodowy IB lub polski) albo dalej w systemie trójjęzycznym.

Głównym celem edukacji przedszkolnej jest przygotowanie dziecka do bezkolizyjnego przejścia do następnego etapu – edukacji w szkole podstawowej. Dzieci rozwijają umiejętności społeczne, emocjonalne, poznawcze, szkolne i językowe, które pozwolą im na rozpoczęcie kolejnego etapu edukacyjnego.

Oprócz nauki poprzez zabawę, wypracowujemy u dzieci codzienne nawyki, a także rozwijamy małą i dużą motorykę – tak ważną przy kształceniu pierwszych umiejętności szkolnych: czytania i pisania.

Dzieci, które uczęszczały do naszego żłobka, w przedszkolu międzynarodowym ITSW w sposób naturalny kontynuują edukację trójjęzyczną. Język jest tu narzędziem, nie celem samym w sobie (nie prowadzimy wyodrębnionych zajęć nastawionych wyłącznie na naukę języka). Nasi podopieczni doskonalą trzy języki jako narzędzie komunikacji z innymi dziećmi oraz nauczycielem podczas zajęć o innej tematyce. W tym znaczeniu możemy mówić o naszym przedszkolu, że jest tak samo polskie, brytyjskie, francuskie, czy amerykańskie.

Dzieci, które trafiają do nas dopiero na etapie przedszkola, wciąż mają szansę odnaleźć się w nowym otoczeniu i nauczyć się języka w stopniu zbliżonym do mówcy rodzimego (native speaker). Trzeba jednak pamiętać, że adaptacja do nowego środowiska (które najczęściej z jednojęzycznego staje się od razu trójjęzyczne) zwykle jest procesem trwającym dłużej, niż na etapie edukacji żłobkowej.

Można powiedzieć, że to „ostatni dzwonek” dla tych Rodziców, którzy planują dla swojej pociechy edukację wielojęzyczną i pełną internalizację przez dziecko wybranych języków obcych. Nasi nauczyciele tworząc pełną ciepła i życzliwości atmosferę maksymalnie ułatwiają adaptację do nowego środowiska.

Rodziców z Krakowa zapraszamy po więcej informacji na stronę przedszkola ITSW w Krakowie.

przedszkole językowe ITSW
przedszkole międzynarodowe ITSW
przedszkole trójjęzyczne jako alternatywa dla przedszkola francuskiego, brytyjskiego, amerykańskiego, czy polskiego

 

Program edukacyjny

Przedszkole międzynarodowe ITSW pracuje w oparciu o własny model edukacyjny. Został on zbudowany na bazie najlepszych elementów sześciu programów takich krajów, jak Wielka Brytania, Finlandia, USA, Francja i Polska i IB.
Nasz autorski program pozwala dziecku kontynuować naukę w jednym z wielu systemów edukacyjnych.

O modelu edukacji

Plan zajęć

Każdego dnia zajęcia edukacyjne odbywają się według wspólnego dla 3 języków tematu i celów edukacyjnych. Plan zajęć jest tworzony przez nauczycieli co miesiąc.

Plan zajęć przedszkola

 

Znajdź nas

Dołącz do naszych społeczności. Chcemy być blisko i budować partnerskie relacje.