Nauka angielskiego z native speakerem. Zacznij naukę swojego dziecka od kołyski

Opublikowano: 13 lipca 2023
Nauka angielskiego z native speakerem. Zacznij naukę swojego dziecka od kołyski

Dziecko, które ma kontakt z językiem w pierwszych 3 latach życia, ma ogromne szanse na osiągnięcie biegłości językowej w przyszłości. Jeśli decydujesz się na naukę języka u malucha, zadbaj o to, by prowadził ją native speaker.

Native speaker to zwrot używany w kontekście nauki języków obcych i określa osobę posługującą się danym językiem od najmłodszych lat. To jej język ojczysty, czyli język kraju, w którym się urodziła lub wychowała i na który była eksponowana przez długi czas, codziennie. Dla native speakera dany język jest naturalny i płynny, a opanowanie go odbywało się w sposób intuicyjny i automatyczny.

W praktyce oznacza to, że native speaker ma dogłębną wiedzę na temat słownictwa, wymowy i idiomów swojego języka, które dodatkowo są głęboko osadzone w kulturze związanej z tym językiem. Native speaker przekaże Twojemu dziecku autentyczne i naturalne wzorce językowe oraz pomoże w doskonaleniu wymowy i opanowaniu płynności.

Jakie są zalety nauki języka z native speakerem?

Native speakerzy mają naturalną umiejętność władania językiem, który dla nich jest językiem ojczystym. Dzięki temu posiadają właściwą i naturalną wymowę, uwzględniającą różnorodne dialekty czy warianty językowe.

Dowiedz się więcej o modelu nauczania w ITSW

Poznając język z native speakerem dziecko uczy się prawidłowej fonetyki, akcentu i intonacji. Zajęcia z native speakerem zwiększają również elastyczność językową i efektywniej rozwijają umiejętności komunikacyjne. Uczeń płynniej mówi i w pełni rozumie mowę różnych osób posługujących się danym językiem.

Lekcje angielskiego z native speakerem dają doskonałe rezultaty również w kontekście przełamywania ewentualnych barier, dzięki czemu nauka angielskiego (lub jakiegokolwiek innego języka) jest jeszcze skuteczniejsza.

Przeczytaj na blogu: Najważniejsze powody, aby zapisać dziecko do przedszkola językowego

Kontakt z autentycznym językiem

Native speaker to gwarancja, że dziecko od kołyski będzie osłuchiwało się z autentycznym językiem, czyli mową, która faktycznie jest używana przez osoby mówiące w danym języku. Nie będzie uczyło się sztywnych, podręcznikowych zwrotów, których „na żywo” nikt nie stosuje. Pozna wszelkiego rodzaju skróty i najpopularniejsze wyrażenia w takim brzmieniu i formie, w jakim są naprawdę są używane.

Nowe słownictwo i zwroty, których nie ma w podręcznikach

Native speakerzy mają naturalną wiedzę na temat idiomów, zwrotów i wyrażeń, które są powszechne w ich języku ojczystym. Uczenie się tych elementów języka od native speakera pozwoli dziecku na pełne zrozumienie i stosowanie ich w odpowiednich kontekstach. Mowa dziecka w danym języku będzie bogatsza i zdecydowanie bardziej naturalna.

Przeczytaj na blogu: Przedszkole językowe a przedszkole dwujęzyczne lub trójjęzyczne – na czym polega?

Uczenie się języka od native speakera pomaga dziecku w zrozumieniu i opanowaniu poprawnej gramatyki i stylu językowego. Maluchy i starszaki biorące udział w zajęciach z native speakerem uczą się intuicyjnego konstruowania zdań, a zasady gramatyczne i preferowane struktury językowe poznają w praktyce.

Kontakt z kulturą krajów anglojęzycznych

Język i kultura są ze sobą ściśle powiązane. Lekcje z native speakerem pozwalają dziecku lepiej zrozumieć kontekst kulturowy, zwyczaje, tradycje i sposoby myślenia związane z danym językiem. W przyszłości przełoży się to na skuteczne porozumiewanie się i pełniejszą komunikację z osobami posługującymi się danym językiem.

Dlaczego nauka języka od kołyski? Ma to świetny wpływ na Twoje dziecko

Najskuteczniejszy sposób na naukę języków? Immersja językowa! W naturalny sposób jest ona realizowana w dwujęzycznych rodzinach, w których dzieci mają stały i intensywny kontakt z dwoma językami, są nimi otoczone i od początku przyswajają je na takich samych zasadach.

Przeczytaj na blogu: Rozwój dziecka a nauka języków obcych

Efektem takiej wczesnej ekspozycji na języki jest ich biegła znajomość, która otwiera przed dzieckiem mnóstwo możliwości edukacyjnych i zawodowych. Dwujęzyczne i trójjęzyczne dzieci myślą bezpośrednio w językach, w których konstruują wypowiedzi – nie stosują przekładu.

Przeczytaj na blogu: Kontakt z językiem obcym w żłobku? Warto przyzwyczajać dziecko od najmłodszych lat!

Twoja rodzina nie jest dwujęzyczna? Nic straconego! Zainwestuj w naukę języka od pierwszego roku życia dziecka. Dwujęzyczny, a jeszcze lepiej trójjęzyczny żłobek to gwarancja, że Twój maluch trafi pod opiekę wykwalifikowanych i doświadczonych native speakerów, którzy zapewnią mu stymulujące środowisko do równoległego przyswajania języka ojczystego oraz na przykład języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, chińskiego lub japońskiego.

Sprawdź ofertę ITSW dla najmłodszych dzieci – żłobek językowy i przedszkole językowe.

Znajdź nas

Dołącz do nas!