Przedszkole – kontynuacja edukacji międzynarodowej i przygotowanie do szkoły podstawowej

W międzynarodowym przedszkolu językowym ITSW poprzez wielojęzyczną edukację przedszkolną dziecko odkrywa nowe języki, zwyczaje, kultury. Uczy się wyrażania własnego zdania przy poszanowaniu różnic. Program przedszkola pozwala dzieciom na budowanie mocnego poczucia własnej wartości, szacunku do siebie oraz dla innych.

Zwieńczeniem wysiłków nauczycieli przedszkolnych jest klasa zerowa, gdzie dzieci są wprowadzane w tajniki sztuki pisania i czytania. Po jej ukończeniu nasi podopieczni mają w sposób naturalny i bezproblemowy przejść do jedno- lub wielojęzycznej szkoły podstawowej: polskiej, francuskiej, brytyjskiej, czy amerykańskiej.

Edukacja przedszkole

 

Dzięki zabawie, nauce piosenek i zorganizowanym zajęciom dzieci stają się niezależne i ważne dla samych siebie i dla innych. Po kilku miesiącach rozumieją również doskonale swoje przedszkolne otoczenie.

W przedszkolu realizujemy program edukacyjny, który opracowaliśmy sami i który pozwala naszym podopiecznym na kontynuację nauki w szkole podstawowej zgodnie ze standardami sześciu programów edukacyjnych:

  1. programu American Common Core
  2. programu British National Curriculum (EYFS-Early Years Foundation Stage)
  3. programu Finnish National Curriculum
  4. programu francuskiego Programme d’Enseignement de l’Ecole Maternelle
  5. polskiej podstawy programowej
  6. programu IB (PYP-Primary Years Programme)

Każdy z powyższych programów ma mocne i słabe strony – porównanie standardów, które te 6 programów zakłada pozwoliło nam na określenie najwyższych standardów edukacyjnych dla każdego przedmiotu i dla danej grupy wiekowej. Według tych standardów pracujemy.
Program i tematy zajęć w przedszkolu są wspólne dla wszystkich trzech nauczanych języków.

 

Znajdź nas

Dołącz do nas!