Edukacja międzynarodowa – inwestycja w przyszłość dziecka

Opublikowano: 20 kwietnia 2023
Edukacja międzynarodowa – inwestycja w przyszłość dziecka

Szkoły międzynarodowe to szczególny rodzaj placówek edukacyjnych, oferujących naukę w wielokulturowym środowisku, w dwóch lub więcej językach obcych i w oparciu o najlepsze programy nauczania z wybranych krajów.

Biegła znajomość języków obcych to jedna z najważniejszych kompetencji XXI wieku. Łatwość komunikowania się z osobami z różnych zakątków globu otworzy przed Twoim dzieckiem drzwi do bezpiecznego i niezwykle satysfakcjonującego eksplorowania świata. Pozwoli mu również swobodnie się rozwijać, uczyć i pracować – bez barier językowych i bez granic.

Sprawdź, dlaczego warto zainwestować w edukację międzynarodową!

Czym są szkoły międzynarodowe?

O szkole międzynarodowej mówimy wówczas, gdy szkoła nie podlega pod polskie władze oświatowe. W szkołach międzynarodowych począwszy od przedszkola aż po liceum nauczanie odbywa się w oparciu o inny program niż polska podstawa programowa, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez ministerstwa oświaty danego kraju.

Jakie są rodzaje szkół międzynarodowych?

Katalog szkół międzynarodowych w Polsce stale się poszerza. Stoi za tym przede wszystkim wzrost świadomości rodziców w temacie korzyści płynących z inwestycji w międzynarodową edukację ich dzieci. Do najpopularniejszych placówek międzynarodowych należą szkoły amerykańskie, francuskie i brytyjskie.

Przeczytaj na blogu:

Francuska szkoła dla dzieci. Jaka jest różnica między francuskim systemem a metodą ITSW?

Amerykańskie szkoły w Polsce – jak wygląda nauka? Poznaj ofertę ITSW

Jeszcze kilka lat temu uczniami tego typu szkół były przede wszystkim dzieci zagranicznych dyplomatów czy prezesów korporacji, którzy zostali oddelegowani do zarządzania polskimi oddziałami firm. Obecnie społeczności szkół międzynarodowych są coraz bardziej zróżnicowane i zrównoważone pod względem liczby polskich i zagranicznych uczniów korzystających z ich oferty edukacyjnej.

Zalety nauki w szkole międzynarodowej

Bezdyskusyjną zaletą nauki w szkole międzynarodowej jest możliwość obcowania z przedstawicielami różnych kultur i osobami pochodzącymi z różnych krajów – zarówno uczniami, jak i nauczycielami/native speakerami. Takie multikulturowe społeczności uczą otwartości i tolerancji, ułatwiają zrozumienie świata we wszystkich jego odsłonach oraz przełamują wszelkie bariery komunikacyjne. Ale to nie wszystko!

Nauka zgodna z zagranicznymi programami edukacji

Edukacja jest tym korzystniejsza, im bardziej otwarta na potrzeby współczesnego świata i dopasowana do indywidualnych możliwości dziecka. Szkoły międzynarodowe czerpią z najlepszych światowym programów nauczania i mogą oferować dzieciom naukę, w której to one, już na wczesnym etapie swojej edukacji, zostają wyposażane w narzędzia, dzięki którym mogą decydować o przebiegu szkolnej kariery.

Przykładem takiego podejścia jest program ITSW, to program autorski który powstał z porównania programów francuskiego, amerykańskiego, brytyjskiego, hiszpańskiego, fińskiego. Curricula ITSW łączy najlepsze z wszystkich krajów w jednym i co najważniejsze, pozwala uczniom kontynuować studia zagranicą albo w międzynarodowej szkole a także w polskich szkołach.

Każdy z systemów edukacyjnych jest oparty o inny systemy wartości. System francuski opiera się na dyscyplinie, systemy anglosaskie są oparte na tzw. well being uczniów, gdzie najważniejsze jest aby każdy uczeń czuł się częścią wspólnoty szkolnej. Dla hiszpańskich uczniów najważniejsze są relacje rówieśnicze. Z kolei szkoła fińska stawia na naukę poprzez działanie nie teorię.

Niezwykłe możliwości nauki języka

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na naukę języków obcych jest tzw. immersja językowa, czyli zanurzenie w języku. Międzynarodowe środowisko jest gwarancją właśnie takiej immersji. Dziecko komunikuje się w wybranych językach ze swoimi zagranicznymi kolegami i koleżankami, ale również nauczycielami przedmiotowymi czy pracownikami administracyjnymi szkoły.

Nauka większości przedmiotów również odbywa się w wybranych językach, co przekłada się na intensywny rozwój holistycznych kompetencji językowych dziecka.

Młody człowiek szybko poszerza słownictwo bez konieczności „wkuwania słówek” – uczy się ich z kontekstów, niejako przy okazji. Poza tym nauka języka przebiega wielotorowo i w sposób maksymalnie zrównoważony – dziecko opanowuje równocześnie umiejętność mówienia, czytania i pisania w danym języku.

Szanse na rynku pracy i możliwości rozwoju

Jak już wspomnieliśmy we wstępie – kompetencje językowe należą do tych najbardziej pożądanych na współczesnym rynku pracy. Dlatego w stwierdzeniu, że edukacja międzynarodowa jest inwestycją w przyszłość dziecka, nie ma ani krzty przesady!

Biegła znajomość języków umożliwi młodemu człowiekowi swobodne projektowanie własnej edukacji na wyższych szczeblach (również po zdaniu matury międzynarodowej), a także kariery zawodowej i rozwoju osobistego. Będzie mógł nie tylko bezpiecznie podróżować, ale również z łatwością adaptować się do życia w różnych krajach.

Czy Twoje dziecko może uczęszczać do szkoły międzynarodowej?

Podstawą satysfakcjonującej nauki w szkole międzynarodowej jest znajomość języka lub języków obcych. Jeśli więc Twoje dziecko jest dwujęzyczne lub trójjęzyczne – doskonale odnajdzie się w tego typu placówce. W szkołach międzynarodowych uczą się również dzieci, które języki obce opanowały na etapie przedszkola dwujęzycznego lub przedszkola trójjęzycznego.

Przeczytaj na blogu: Szkoła dwujęzyczna – co to jest i jak wygląda nauczanie? Porównanie ze szkołą trójjęzyczną

Żłobek i przedszkole ITSW jest jednym z najlepszych wyborów na start dla Twojego dziecka! Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi oraz zaangażowaniu nauczycieli i native speakerów – starszaki kończące przygodę z naszym przedszkolem mogą bez przeszkód rozpocząć naukę w większości szkół międzynarodowych a dzieci uczące się w szkole podstawowej bez problemu mogą dołączyć do międzynarodowego liceum.

Znajdź nas

Dołącz do nas!