Szkoła dwujęzyczna – co to jest i jak wygląda nauczanie? Porównanie ze szkołą trójjęzyczną

Opublikowano: 20 stycznia 2023
Szkoła dwujęzyczna – co to jest i jak wygląda nauczanie? Porównanie ze szkołą trójjęzyczną

Dwujęzyczna szkoła podstawowa to placówka edukacyjna, w której prowadzi się zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. Co to oznacza w praktyce? Naukę standardowych szkolnych przedmiotów w dwóch językach: ojczystym i wybranym języku obcym.

Dwujęzyczne podejście do edukacji szkolnej cieszy się rosnącą popularnością w większości krajów Unii Europejskiej. Uczniowie uczęszczający do dwujęzycznych szkół podstawowych mają bowiem możliwość realizacji podstawy programowej oraz nauki języka obcego równocześnie, z zachowaniem wysokich standardów edukacyjnych.

Co to jest CLIL? Jak pracują szkoły dwujęzyczne? Dlaczego warto wybrać szkołę językową dla swojego dziecka?

W ITSW oferujemy jeszcze dodatkowy język od kołyski, co pozwala by dzieci po zakończeniu szkoły podstawowej byli biegli w trzech językach.

Co to jest szkoła dwujęzyczna?

Szkoła dwujęzyczna pracuje w oparciu o metodę CLIL, czyli Content and Language Integrated Learning. To metoda rekomendowana przez Komisję Europejską, która podkreśla wagę promowania nauki języków obcych oraz różnorodności językowej dla współczesnego człowieka. Metodę CLIL także integrujemy w naszym unikatowym programie  ITSW do nauki trójjęczycznej.

Zobacz także Rozwój dziecka a nauka języków obcych

W Polsce placówka dwujęzyczna to najczęściej anglojęzyczna szkoła, w której nauka realizowana jest po polsku i po angielsku.

ITSW jest szkołą trójjęzyczną. Oznacza to, że każda klasa ma zajęcia edukacyjne w trzech różnych językach obcych. Część przedmiotów: edukacja językowa i społeczna są prowadzone zawsze w języku angielskim, języku polskim i trzecim języku: po hiszpańsku lub po chińsku lub po francusku lub po japońsku.Matematyka i pozostałe przedmioty nauczane są w dwóch językach: po angielsku i po polsku. Mówimy wtedy nie o nauczaniu języka ale o nauczaniu W języku, czyli tzw. language of instruction.

Realizacja podstawy programowej w dwóch językach

Dwujęzyczne szkoły podstawowe realizują podstawę programową dla danego etapu i oddziału edukacji szkolnej, przy czym treści w ramach poszczególnych przedmiotów mogą być przekazywane w języku ojczystym i/lub wybranym języku obcym.

Nauka odbywa się zawsze zgodnie z odpowiednio zaprojektowanym planem pracy danej placówki i na poziomie dopasowanym do możliwości konkretnej grupy uczniów. Analogicznie dzieje się w przypadku naszego programu trójjęzycznego, z różnicą taką, że program jest wdrożony w trzech językach.

Nauka języka w międzynarodowej szkole podstawowej

Kluczem do maksymalnej efektywności działań edukacyjnych w kontekście nauki języka jest zapewnienie odpowiedniej liczby godzin kontaktu z językiem żywym oraz stosowanie immersji językowej.

Przyjmuje się, że do osiągnięcia biegłości językowej niezbędny jest kontakt z wybranym językiem obcym na poziomie około 30% czasu aktywnego (kiedy dziecko nie śpi). W ITSW szkole dzieci mają 30% zajęć w języku polskim, 30% zajęć w języku angielskim i 30% w trzecim wybranym języku: hiszpańskim, francuskim, chińskim lub japońskim.

W szkołach dwujęzycznych w praktyce oznacza tylko około 2-3 godzin kontaktu z językiem każdego dnia i język jest nauczany jako przedmiot (tak jak matematyka, przyroda, inne) Zanurzenie i nauczanie w języku obcym sprawia, że dziecko uczy się również w tzw. międzyczasie, czyli jest to jeden z najbardziej naturalnych procesów na tym etapie edukacji.

Cel edukacji w szkole dwujęzycznej

Prywatna szkoła podstawowa ucząca w oparciu o CLIL stawia na wszechstronny rozwój uczniów. Dzieci zdobywają wiedzę ze wszystkich przedmiotów (zgodnie z rozszerzoną  podstawą programową) oraz doskonalą swoje kompetencje językowe.

Szkoła dwujęzyczna stwarza możliwość opanowania wybranego języka obcego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w mowie i w piśmie.

W trójjęzycznej szkole ITSW dzieci mają nauczanie w trzech językach od kołyski, co daje im możliwości stać się biegłymi  native speakerami w trzech językach.

Autorskie programy i moduły programowe

Nauczanie w prywatnych szkołach podstawowych może być realizowane w oparciu o autorskie moduły programowe, które łączą koncepty z różnych obszarów, np. biologii, geografii, chemii i fizyki czy nauk społecznych i historii.

Moduły są budowane wokół wybranej koncepcji: enduring understanding (zrozumienie kluczowych kwestii) lub big idea (myśli przewodniej).

Nauczyciele mogą korzystać z szerokiego wachlarza metod i narzędzi edukacyjnych, a zajęcia teoretyczne stanowią najczęściej bazę dla atrakcyjnych zajęć ćwiczeniowych czy warsztatowych.

To, co zawsze należy brać pod uwagę to jakie możliwości kontynuacji ma dziecko już po ukończeniu szkoły. Szkoła trójjęzyczna nie wykluczająca języka polskiego jako języka edukacji, umożliwia dzieciom kontynuację edukacji w każdym z systemów edukacyjnych w których używany jest język nauczania, które dzieci opanowały w stopniu native.

Zalety nauczania dwujęzycznego?

Nauczanie dwujęzyczne umożliwia opanowanie języka obcego na bardzo wysokim poziomie w mowie i piśmie. Wybrany język obcy może być przez uczniów używany równorzędnie z językiem ojczystym oraz być swobodnie wykorzystywany jako narzędzie do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań.

W przypadku ITSW dzieci jeszcze mogą liczyć na dodatkowe korzyści płynące z trzeciego języka – a każdy język to inny sposób myślenia.

Absolwenci placówek językowych mogą z powodzeniem aplikować do najlepszych szkół średnich, zarówno w kraju, jak i zagranicą oraz korzystać z rozmaitych uczniowskich wymian czy zagranicznych stypendiów. Prywatne językowe szkoły podstawowe ułatwiają też uczniom odkrywanie ich mocnych stron, uczą otwartości i rozbudzają ciekawość świata.

Zobacz zalety nauczania trójjęzycznego

Wielojęzyczność to same zalety i optymistyczne spojrzenie w przyszłość. To, co musi się jeszcze w tej przyszłości zmienić to dostosowanie kryteriów oceniania do dzieci wielojęzycznych. Dzieci wielojęzyczne rozwijają się szybciej, ale według innych, zarówno językowych jak i kognitywnych kamieni milowych i stąd ocenianie ich tymi samymi standardami, co dzieci jednojęzyczne jest mylące i prowadzi do błędnych przekonań i osądów.

Nauczanie dwujęzyczne a trójjęzyczne. Zobacz korzyści nauczania wielojęzycznego

Trójjęzyczna szkoła podstawowa to nasza propozycja dla rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom najlepszy start edukacyjny. Coraz więcej badań jasno wskazuje, że trójjęzyczność przynosi jeszcze więcej korzyści i przekłada się pozytywnie na umiejętności poznawcze i kognitywne dzieci i młodzieży.

W Szkole Podstawowej ITSW w Warszawie nauka realizowana jest w trzech językach: po polsku i angielsku oraz francusku, hiszpańsku lub chińsku.

Znajdź nas

Dołącz do nas!