ITSW w programie „Szkoła ucząca się”
Opublikowano: 11 maja 2023

International Trilingual School of Warsaw dołączyła do programu „Szkoła ucząca się”, co otwiera dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów nowe możliwości rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. „Szkoła ucząca się” to inicjatywa, która ma na celu zwiększenie zaangażowania uczniów oraz poprawę kultury nauczania i uczenia się. Oferuje wiele różnych działań na etapie podstawowym i zaawansowanym, takich jak konferencje, warsztaty, szkolenia regionalne oraz kursy internetowe.

W ramach programu każda szkoła ma swojego asystenta – eksperta i praktyka oceniania kształtującego, który nie tylko pomaga dyrektorom i nauczycielom w ich codziennej pracy, ale także towarzyszy im w niej na co dzień. Wszystkie decyzje podejmowane są samodzielnie przez dyrektorów i nauczycieli, korzystających ze wsparcia, doświadczenia i praktyki asystenta, a każde ich działanie wynika z dialogu i współpracy.

Praca na każdym etapie programu trwa dwa lata, po czym szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów i uczennic. Aby uzyskać certyfikat, szkoła musi dokonać podsumowania pracy nad wdrażaniem oceniania kształtującego na poziomie podstawowym oraz zorganizować konferencję na poziomie zaawansowanym, która upowszechni ocenianie kształtujące.

Udział szkoły w programie „Szkoła ucząca się” ma pozytywny wpływ na kulturę nauczania i uczenia się oraz poprawia relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami. Na etapie podstawowym szkoły poznają podstawowe elementy oceniania kształtującego i wprowadzają je do swojej codziennej praktyki. Ten etap działania dotyczy całej rady pedagogicznej oraz dyrektora. Na etapie zaawansowanym szkoły koncentrują swoje działania na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego oraz stosowaniu strategii oceniania kształtującego i wprowadzaniu podstawowych praktyk do profesjonalnej pracy nauczycieli i nauczycielek. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmiany, dzięki którym poprawią się efekty nauczania, a nauczyciele wspólnie gromadzą doświadczenia i doskonalą swoje warsztaty pracy. „Prace nad ocenianiem kształtującym wprowadziliśmy już kilka lat temu. Do programu przystąpiliśmy jako iż chcemy być częścią wspólnoty szkół idących polską podstawą  programową ale które chcą wprowadzać ocenianie kształtujące.” – mówi Anna Maliszewska, założycielka Szkoły ITSW.

„Szkoła ucząca się” jest w pełni autonomiczna i decyduje o sposobie i tempie wdrażania zmian. To właśnie dzięki temu programowi szkoła wzmacnia swój zespół w zakresie organizacji i prowadzenia procesu uczenia się. Dzięki uczestnictwu w programie ucząca się szkoła ma również okazję do uwspólnienia wartości i celów społeczności szkolnej.

Program „Szkoła ucząca się” przynosi również wiele korzyści dla nauczycieli. Zdobywają oni wiedzę z zakresu uczenia się, poznają formy, koncepcje, metody i praktyki oraz znajdują inspirację do pracy. Zyskują dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, publikacji i pomocy. Współpracując w małych grupach szkolnych, gromadzą doświadczenia i doskonalą swój warsztat. Program „Szkoła ucząca się” umożliwia także testowanie w bezpiecznych warunkach wybranych metod i praktyk oraz rozwijanie praktyki systematycznej refleksji nad uczeniem się swoich uczniów i uczennic. Dodatkowo program ten zachęca do podejmowania refleksji nad własnym rozwojem i wymiany doświadczeń z uczestnikami z innych szkół.

Udział szkoły w programie „Szkoła ucząca się” przynosi wiele korzyści nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale także dla dyrekcji szkoły. Zdobywanie nowej wiedzy i poznawanie sposobów na zintensyfikowanie wysiłków i skoncentrowanie społeczności szkolnej na doskonaleniu nauczania są kluczowe dla rozwoju dyrektora jako lidera edukacyjnego. Poprzez uczestnictwo w programie, dyrektor zyskuje okazję do uczenia się w małych grupach i wymiany doświadczeń z innymi dyrektorami. Pozwala to na pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie wprowadzania zmian mających na celu poprawę efektów uczenia się i nauczania. Współpraca w grupach szkolnych oraz refleksja nad swoim przywództwem w szkole umożliwiają dyrektorowi rozwijanie swoich kompetencji i narzędzi do zarządzania szkołą w sytuacjach szczególnych. Uczestnictwo w programie umożliwia także dyrektorowi refleksję nad swoją pracą i kontynuowanie własnego rozwoju, co ma pozytywny wpływ na całą społeczność szkolną.

Wspólne dążenie do doskonalenia nauczania i uczenia się pozwala na budowanie silnej kultury szkoły, która jest kluczowa dla sukcesu edukacyjnego uczniów.

Czytaj więcej
Kontakt z językiem obcym w żłobku? Warto przyzwyczajać dziecko od najmłodszych lat!
Opublikowano: 28 kwietnia 2023

Znajomość języków obcych jest jedną z najbardziej uniwersalnych kompetencji człowieka XXI wieku. Umiejętność skutecznego porozumiewania się w dwóch lub trzech językach otwiera nam szerzej drzwi do świata i pozwala eksplorować go bez ograniczeń. (więcej…)

Czytaj więcej
Edukacja międzynarodowa – inwestycja w przyszłość dziecka
Opublikowano: 20 kwietnia 2023

Szkoły międzynarodowe to szczególny rodzaj placówek edukacyjnych, oferujących naukę w wielokulturowym środowisku, w dwóch lub więcej językach obcych i w oparciu o najlepsze programy nauczania z wybranych krajów. (więcej…)

Czytaj więcej
Francuska szkoła dla dzieci. Jaka jest różnica między francuskim systemem a metodą ITSW?
Opublikowano: 5 kwietnia 2023

Francuski system edukacji jest bardzo ujednolicony pod względem programu, systemu kształcenia francuskich nauczycieli. Oznacza to, że możemy założyć, iż wybierając szkołę w Lyonie będzie ona zbliżona w swoich założeniach programowych do szkoły w Lille. (więcej…)

Czytaj więcej
Amerykańskie szkoły w Polsce – jak wygląda nauka? Poznaj ofertę ITSW
Opublikowano: 13 marca 2023

Umiejętności językowe są uznawane przez współczesnego człowieka za jedne z kluczowych kompetencji w świecie, który dynamicznie się zmienia i oczekuje od nas ekspresowego dostosowywania się do tych zmian. Bez granic i barier językowych! (więcej…)

Czytaj więcej
Przedszkole językowe a przedszkole dwujęzyczne lub  trójjęzyczne – na czym polega. Czy warto wybierać naukę wielojęzyczną?
Opublikowano: 20 stycznia 2023

Wiele osób utożsamia szkołę czy przedszkole językowe z placówkami dwujęzycznymi lub trójjęzycznymi, a to niekoniecznie musi oznaczać to samo. W przedszkolu trójjęzycznym lub trójjęzycznej szkole podstawowej nie chodzi bowiem stricte o naukę dwóch języków obcych, ale realizację zajęć w dwóch językach! (więcej…)

Czytaj więcej
Szkoła dwujęzyczna – co to jest i jak wygląda nauczanie? Porównanie ze szkołą trójjęzyczną
Opublikowano: 20 stycznia 2023

Dwujęzyczna szkoła podstawowa to placówka edukacyjna, w której prowadzi się zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. Co to oznacza w praktyce? Naukę standardowych szkolnych przedmiotów w dwóch językach: ojczystym i wybranym języku obcym. (więcej…)

Czytaj więcej
Najważniejsze powody, aby zapisać dziecko do przedszkola językowego
Opublikowano: 30 listopada 2022

Przedszkole językowe to miejsce, w którym dziecko ma szansę na zdobycie najważniejszych kompetencji współczesnego człowieka! Znajomość języków obcych umożliwia swobodne korzystanie m.in. z zasobów edukacyjnych i kulturowych świata.

(więcej…)

Czytaj więcej

Znajdź nas

Dołącz do naszych społeczności. Chcemy być blisko i budować partnerskie relacje.