ITSW w programie „Szkoła ucząca się”

Opublikowano: 11 maja 2023
ITSW w programie „Szkoła ucząca się”

International Trilingual School of Warsaw dołączyła do programu „Szkoła ucząca się”, co otwiera dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów nowe możliwości rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. „Szkoła ucząca się” to inicjatywa, która ma na celu zwiększenie zaangażowania uczniów oraz poprawę kultury nauczania i uczenia się. Oferuje wiele różnych działań na etapie podstawowym i zaawansowanym, takich jak konferencje, warsztaty, szkolenia regionalne oraz kursy internetowe.

International Trilingual School of Warsaw dołączyła do programu „Szkoła ucząca się”, co otwiera dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów nowe możliwości rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. „Szkoła ucząca się” to inicjatywa, która ma na celu zwiększenie zaangażowania uczniów oraz poprawę kultury nauczania i uczenia się. Oferuje wiele różnych działań na etapie podstawowym i zaawansowanym, takich jak konferencje, warsztaty, szkolenia regionalne oraz kursy internetowe.

W ramach programu każda szkoła ma swojego asystenta – eksperta i praktyka oceniania kształtującego, który nie tylko pomaga dyrektorom i nauczycielom w ich codziennej pracy, ale także towarzyszy im w niej na co dzień. Wszystkie decyzje podejmowane są samodzielnie przez dyrektorów i nauczycieli, korzystających ze wsparcia, doświadczenia i praktyki asystenta, a każde ich działanie wynika z dialogu i współpracy.

Praca na każdym etapie programu trwa dwa lata, po czym szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów i uczennic. Aby uzyskać certyfikat, szkoła musi dokonać podsumowania pracy nad wdrażaniem oceniania kształtującego na poziomie podstawowym oraz zorganizować konferencję na poziomie zaawansowanym, która upowszechni ocenianie kształtujące.

Udział szkoły w programie „Szkoła ucząca się” ma pozytywny wpływ na kulturę nauczania i uczenia się oraz poprawia relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami. Na etapie podstawowym szkoły poznają podstawowe elementy oceniania kształtującego i wprowadzają je do swojej codziennej praktyki. Ten etap działania dotyczy całej rady pedagogicznej oraz dyrektora. Na etapie zaawansowanym szkoły koncentrują swoje działania na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego oraz stosowaniu strategii oceniania kształtującego i wprowadzaniu podstawowych praktyk do profesjonalnej pracy nauczycieli i nauczycielek. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmiany, dzięki którym poprawią się efekty nauczania, a nauczyciele wspólnie gromadzą doświadczenia i doskonalą swoje warsztaty pracy. „Prace nad ocenianiem kształtującym wprowadziliśmy już kilka lat temu. Do programu przystąpiliśmy jako iż chcemy być częścią wspólnoty szkół idących polską podstawą  programową ale które chcą wprowadzać ocenianie kształtujące.” – mówi Anna Maliszewska, założycielka Szkoły ITSW.

„Szkoła ucząca się” jest w pełni autonomiczna i decyduje o sposobie i tempie wdrażania zmian. To właśnie dzięki temu programowi szkoła wzmacnia swój zespół w zakresie organizacji i prowadzenia procesu uczenia się. Dzięki uczestnictwu w programie ucząca się szkoła ma również okazję do uwspólnienia wartości i celów społeczności szkolnej.

Program „Szkoła ucząca się” przynosi również wiele korzyści dla nauczycieli. Zdobywają oni wiedzę z zakresu uczenia się, poznają formy, koncepcje, metody i praktyki oraz znajdują inspirację do pracy. Zyskują dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, publikacji i pomocy. Współpracując w małych grupach szkolnych, gromadzą doświadczenia i doskonalą swój warsztat. Program „Szkoła ucząca się” umożliwia także testowanie w bezpiecznych warunkach wybranych metod i praktyk oraz rozwijanie praktyki systematycznej refleksji nad uczeniem się swoich uczniów i uczennic. Dodatkowo program ten zachęca do podejmowania refleksji nad własnym rozwojem i wymiany doświadczeń z uczestnikami z innych szkół.

Udział szkoły w programie „Szkoła ucząca się” przynosi wiele korzyści nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale także dla dyrekcji szkoły. Zdobywanie nowej wiedzy i poznawanie sposobów na zintensyfikowanie wysiłków i skoncentrowanie społeczności szkolnej na doskonaleniu nauczania są kluczowe dla rozwoju dyrektora jako lidera edukacyjnego. Poprzez uczestnictwo w programie, dyrektor zyskuje okazję do uczenia się w małych grupach i wymiany doświadczeń z innymi dyrektorami. Pozwala to na pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie wprowadzania zmian mających na celu poprawę efektów uczenia się i nauczania. Współpraca w grupach szkolnych oraz refleksja nad swoim przywództwem w szkole umożliwiają dyrektorowi rozwijanie swoich kompetencji i narzędzi do zarządzania szkołą w sytuacjach szczególnych. Uczestnictwo w programie umożliwia także dyrektorowi refleksję nad swoją pracą i kontynuowanie własnego rozwoju, co ma pozytywny wpływ na całą społeczność szkolną.

Wspólne dążenie do doskonalenia nauczania i uczenia się pozwala na budowanie silnej kultury szkoły, która jest kluczowa dla sukcesu edukacyjnego uczniów.

Znajdź nas

Dołącz do nas!