Immersja językowa – zanurzenie w języku – na czym polega?

Opublikowano: 16 października 2023
Immersja językowa – zanurzenie w języku – na czym polega?

Nauka języków obcych może być realizowana w różny sposób. Za jedną z najskuteczniejszych metod uznaje się immersję językową, która umożliwia prawdziwie głęboką podróż w świat komunikacji językowej, gdzie język staje się narzędziem, a nie celem samym w sobie.

Edukacja językowa to nie tylko nauka gramatyki i słownictwa, ale także praktyczne stosowanie języka w codziennych sytuacjach. Immersja językowa to metoda, która polega na całkowitym zanurzeniu ucznia w środowisku, w którym dominuje dany języka, a najlepiej – również kultura z nim związana. Zanurz się w świat immersji językowej i dowiedz się, skąd wzięła się ta metoda i na czym dokładnie polega.

Metoda immersji językowej – jak powstał koncept zanurzenia w języku?

Historia immersji językowej sięga lat 60. XX wieku i jest ściśle związana z edukacją dwujęzyczną w Kanadzie. W tym czasie, w prowincji Quebec, rodzice anglojęzyczni zaczęli wyrażać zainteresowanie, aby ich dzieci były nauczane w języku francuskim, aby mogły lepiej integrować się z dominującym środowiskiem francuskojęzycznym.

Pierwszy program oparty na immersji językowej został zainicjowany w szkole St. Lambert w Quebec w 1965 roku. Była to inicjatywa rodziców wspieranych przez naukowców i edukatorów, którzy szukali rozwiązania na efektywne zintegrowanie się anglojęzycznych dzieci w dominującym francuskojęzycznym środowisku ich rówieśników. Dzieci w tej szkole były zanurzone w środowisku francuskojęzycznym, ucząc się wszystkich przedmiotów w języku francuskim, mimo że ich pierwszym językiem był angielski.

Powodzenie tego pierwszego programu przełożyło się na popularyzację immersji językowej, który zaczął być adaptowany w innych częściach świata. Z czasem metoda ta została dostosowana do różnych kontekstów edukacyjnych, włączając różne grupy wiekowe i różne języki.

Czym jest metoda immersji językowej?

Immersja językowa to metoda nauczania, w której uczniowie są zanurzeni języku. W praktyce oznacza to zanurzenie w środowisku, gdzie używa się wyłącznie języka, którego chcą się nauczyć. Jest to proces naturalny i intuicyjny, który nie koncentruje się wyłącznie na teoretycznej nauce języka, ale przede wszystkim na jego praktycznym zastosowaniu.

Podczas zajęć w żłobku językowym i przedszkolu językowym wszelkie instrukcje, komunikaty, a nawet codzienne konwersacje prowadzone są w języku obcym. Ta sama zasada dotyczy szkoły językowej, w której wybranego języka lub języków obcych używa się do prowadzenia większości lekcji przedmiotowych.

Najważniejsze zasady metody immersji językowej:

  • Pełne zanurzenie w języku – uczniowie są zanurzeni w środowisku, gdzie język docelowy jest dominującym medium komunikacji i nauczania.
  • Nauka kontekstowa – język jest uczony w kontekście, uczniowie uczą się przez doświadczenie i interakcje, a nie tylko teorię.
  • Rozwój dwujęzyczności (lub trójjęzyczności) – celem jest rozwijanie umiejętności językowych w obu językach, zarówno ojczystym, jak i docelowym.
  • Integracja treści i języka – nauka języka w przedszkolu i szkole jest zintegrowana z treścią programową, co sprawia, że nauka języka jest funkcjonalna i znacząca.
  • Metody i techniki nauczania są dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczniów, aby wspierać ich rozwój językowy.
  • Oprócz nauki języka dużą wagę przykłada się do zrozumienia i adaptacji kultury, w której język jest używany.
  • Zachęcanie do interakcji społecznych i komunikacyjnych w języku docelowym, aby uczniowie mogli praktykować i rozwijać swoje umiejętności językowe w realnych sytuacjach.

Immersja językowa to kompleksowe podejście, które integruje naukę języka z kontekstem kulturowym i akademickim. Oparta jest na zasadach pedagogicznych i psychologicznych, które mają na celu wspieranie holistycznego rozwoju ucznia w środowisku dwujęzycznym lub trójjęzycznym. Ważne jest, aby metoda była stosowana z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia, co pozwoli na maksymalizację korzyści płynących z nauki w modelu immersji językowej.

Zanurzenie w języku – czy ta metoda jest naprawdę skuteczna?

Wielu ekspertów i badaczy w dziedzinie edukacji językowej potwierdza skuteczność metody immersji. Dzięki zanurzeniu w języku, uczniowie nabywają biegłość językową w sposób naturalny, podobny do procesu, w jaki uczymy się języka ojczystego. Zdobywane są nie tylko umiejętności językowe, ale również zdolność kulturowego adaptowania się, co jest niezbędne dla pełnej kompetencji językowej.

Immersja językowa w żłobku i przedszkolu językowym

Zastosowanie immersji językowej w edukacji przedszkolnej ma wiele korzyści. Dzieci w młodym wieku mają wyjątkową zdolność do nauki języków. Poprzez codzienną interakcję i zabawy w języku obcym, dzieci nabywają nowe umiejętności językowe w sposób naturalny i spontaniczny. W przedszkolach językowych wszystkie aktywności, zabawy i lekcje prowadzone są w języku obcym, co pozwala maluchom na jego błyskawiczne przyswajanie.

Przeczytaj na blogu:

Najważniejsze powody, aby zapisać dziecko do przedszkola językowego 

Dlaczego warto rozpocząć naukę języka od najmłodszych lat?

Rozwój dziecka a nauka języków obcych

Immersja językowa w międzynarodowej szkole podstawowej – jak wygląda nauczanie?

W międzynarodowych szkołach podstawowych metoda immersji językowej jest stosowana do rozwijania kompetencji językowych uczniów w kontekście międzynarodowym. Uczniowie uczą się nie tylko poprzez tradycyjne lekcje językowe, ale również przez codzienne interakcje i zajęcia prowadzone w języku obcym. Nacisk kładziony jest na komunikację, interakcję i praktyczne zastosowanie języka w codziennym życiu. Uczniowie są zmotywowani do eksplorowania i wykorzystywania języka w różnych kontekstach, co prowadzi do głębszego zrozumienia i biegłości językowej.

Znajdź nas

Dołącz do nas!