Nauka języków obcych u niemowląt a rozwój mowy

Opublikowano: 8 maja 2024
Nauka języków obcych u niemowląt a rozwój mowy

Edukowanie dziecka w zakresie obcych języków jest nie tylko inwestycją w jego przyszłość, ale także wzbogacającym i rozwijającym doświadczeniem, które może otworzyć przed nim wiele nowych możliwości.

Jednak wielu rodziców zastanawia się, czy warto do tej edukacji włączać już niemowlęta i jak taka nauka od pierwszych miesięcy życia wpłynie na ogólny rozwój młodego człowieka.

Rozwój językowy dziecka wielojęzycznego

Rozwój językowy dzieci wielojęzycznych obserwowany jest najczęściej wśród dzieci wychowywanych w rodzinach wielonarodowościowych. Kiedy mama i tata mówią różnymi językami, dzieci są otaczane przez różniące się od siebie słownictwo i gramatykę od chwili narodzin. To ciągłe przebywanie w międzynarodowym środowisku prowadzi do tego, że dziecko ma unikalne umiejętności językowe.

 

Może Cię też zainteresować:

Chiński i japoński- dlaczego nauka języków azjatyckich ma sens?

Angielski dla dzieci- kiedy najlepiej zacząć naukę?

 

Jednym z najważniejszych elementów rozwoju językowego jest zdolność dziecka do przystosowania się do różnych kontekstów językowych. Dzieci wielojęzyczne są w stanie odróżniać języki i dostosowywać swój sposób komunikacji do otoczenia. W sytuacji polskich rodzin żyjących za granicą dobrze sprawdza się np. podejście OPOL. Polega ono na tym, że jeden z rodziców komunikuje się z dzieckiem w języku polskim, podczas gdy drugi używa języka lokalnego lub innego. Dzięki takiemu kontaktowi z dwoma językami jednocześnie, dziecko przyswaja je w sposób naturalny. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie wspierali rozwój językowy dziecka poprzez aktywne uczestnictwo w komunikacji. Czytanie książek, opowiadanie historii, słuchanie muzyki i oglądanie filmów w różnych językach zwiększa ekspozycję dziecka na różnorodność, wzbogaca słownik oraz pozwala lepiej rozumieć gramatykę.

Badania przeprowadzane przez naukowców zajmujących się rozwojem człowieka, między innymi przez Ellen Bialystok, wybitnej profesor psychologii na Uniwersytecie York w Toronto, w Kanadzie wykazały, że dzieci wielojęzyczne mają tendencję do osiągania wyższych poziomów kreatywności językowej i lepszej elastyczności umysłowej. Oprócz korzyści kognitywnych, posiadanie umiejętności komunikacji w wielu językach może być również ogromnym atutem w dzisiejszym globalnym społeczeństwie. Dlatego też w International Trilingual School of Warsaw dzieci z międzynarodowych środowisk uczone są takich języków jak polski, angielski, chiński, japoński, francuski i hiszpański.

Czy wczesna nauka języka obcego opóźnia rozwój mowy?

Warto podkreślić, że rozwój mowy u dzieci uczących się wcześnie języka obcego może różnić się pod względem tempa i dynamiki, ale nie ma dowodów na to, że wczesna nauka języka obcego opóźnia ten rozwój. Dzieci mogą osiągać różne etapy rozwoju mowy w zależności od wielu czynników.

Dla dzieci, których mowa jest nieco opóźniona lub pojawiają się trudności z przyswajaniem słownictwa w każdym z języków, którego się uczą, ważne jest, aby w rodzinie, żłobku, przedszkolu, a potem w szkole, były otoczone przez języki i zachęcane do ich używania. Proces edukacji powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

Sprawdź:

Przedszkole językowe- jakie zalety daje edukacja wielojęzyczna?

Dlaczego niemowlęta lepiej uczą się języków obcych niż dorośli? Najnowsze badania wyjaśniają zagadkę

 

Wielojęzyczność u dziecka- ilu języków może uczyć się dziecko?

Nie istnieją ograniczenia, gdy chodzi o liczbę języków, których dziecko może się nauczyć. Dzieci są zdolne do przyswajania wielu języków jednocześnie, zwłaszcza w młodym wieku, gdy ich mózg jest bardzo plastyczny i elastyczny. Dzieci wychowujące się w środowiskach wielojęzycznych opanowują nawet pięć lub więcej języków na poziomie komunikatywnym.

Warto zauważyć, że dzieci mogą osiągnąć różne poziomy biegłości w poszczególnych językach w zależności od kilku czynników, takich jak wiek rozpoczęcia nauki, intensywność ekspozycji, jakość nauczania, a także osobiste zainteresowania i predyspozycje. Ogólnie jednak można przyjąć, że jest to proces, który powinien być wspierany i rozwijany przez rodzinę, przedszkole, szkołę i społeczność.

Nauka kolejnych języków to inwestycja w przyszłość dziecka

Umiejętność porozumiewania się dziecka w różnych językach wzbogaca jego życie i otwiera wiele możliwości zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Na poziomie osobistym znajomość wielu języków umożliwia dziecku, a później osobie dorosłej, komunikację z ludźmi z różnych kultur. Sprzyja to budowaniu więzi międzykulturowych i rozumieniu świata w szerszym kontekście. Pozwala także na lepsze rozumienie własnej kultury i języka ojczystego poprzez konfrontację z innymi systemami językowymi i kulturowymi.

Wśród zalet dwujęzyczności szczególnie podkreśla się jej pozytywny wpływ na proces myślenia twórczego. Zdaniem Ellen Bialystok, która od dawna prowadzi badania nad dwujęzycznością, opanowanie dwóch systemów językowych przez osoby dwujęzyczne sprawia, że każdy obiekt w ich świadomości ma dwie różne nazwy. To rozwija zdolność do postrzegania tych samych rzeczy z różnych perspektyw oraz do swobodnego „przełączania się” między terminami.

W kontekście zawodowym umiejętność posługiwania się wieloma językami otwiera drzwi do kariery. W coraz bardziej globalnym świecie znajomość języków obcych jest ceniona przez pracodawców, dlatego zwiększa szanse na zatrudnienie oraz na awans zawodowy. Wielojęzyczność może otworzyć drogę do pracy w międzynarodowych firmach, organizacjach międzynarodowych czy instytucjach dyplomatycznych.

Warto też pamiętać, że nauka kolejnych języków rozwija również umiejętności poznawcze dziecka, w tym koncentrację, pamięć i kreatywność. To także doskonała forma treningu dla mózgu, która przynosi korzyści przez całe życie.

Znajdź nas

Dołącz do nas!