Przedszkole językowe – jakie zalety daje edukacja wielojęzyczna?

Opublikowano: 23 lutego 2024
Przedszkole językowe – jakie zalety daje edukacja wielojęzyczna?

Każdy rodzic pragnie zapewnić swojemu dziecku jak najlepszy start. Znając możliwości młodych umysłów, warto pomyśleć o przedszkolu językowym i w ten sposób zadbać o jego rozwój. Dzięki temu już w młodym wieku nauczą się płynnie posługiwać jednym lub więcej językami obcymi, co otworzy mu drogę do wielu możliwości zawodowych i nie tylko.

Kontakt z językiem obcym ułatwia naukę i rozumienie języków

Przedszkole językowe to miejsce, w którym łączy się naukę i zabawę w niezwykle spójny sposób. Nauka języka to nie nudne zajęcia przy stolikach, ale różne gry, zabawy ruchowe i zajęcia plastyczne pozwalające na przyswajanie sobie nowego języka w bardzo swobodnych okolicznościach.

Kreatywni nauczyciele potrafią stworzyć środowisko, w którym nowy język staje się w naturalny sposób głównym środkiem komunikacji między nauczycielami, a dziećmi. Dzięki temu maluchy mają szansę zanurzyć się w nowym języku i przyswoić go sobie w takim samym stopniu, jak język ojczysty.

Nauka jednego lub dwóch obcych języku w wieku przedszkolnym jest dla dzieci zdecydowanie łatwiejsza, gdyż ich umysł jest w tym czasie bardzo plastyczny i nastawiony na przyswajanie nowych informacji i wiedzy.

Przeczytaj na blogu:

Dlaczego warto rozpocząć naukę języka od najmłodszych lat?

Rozwój dziecka a nauka języków obcych

Trzeba pamiętać, że z czasem ta zdolność do szybkiego uczenia się zanika. Już dzieci w wieku szkolnym mają o wiele więcej trudności w przyswajaniu sobie języka obcego i muszą wkładać w naukę sporo wysiłku.

Nauka języka obcego w przedszkolu przekłada się też na lepsze rozumienie struktur i gramatyki języka ojczystego, gdyż dzieci mają wtedy możliwość na ich porównywanie i kontrastowanie między sobą. Zauważono, że dzieci kończące dobre przedszkole językowe szybciej opanowują sztukę płynnego czytania i pisania.

Lepsze rozumienie ze słuchu

W przedszkolu językowym stosuje się metodę nauczania nazywaną immersją językową, czyli zanurzeniem w język. Oznacza to, że język obcy jest codziennie stosowany jako język komunikatów i poleceń, używany w zabawach, na spacerach, słuchany w piosenkach i słuchowiskach.

W ten sposób dzieci uczą się go niemal nieświadomie, przyswajają struktury językowe i słownictwo ze słuchu w sposób niewymuszony i naturalny. Dla lepszych efektów w immersji językowej często stosuje się zasadę ”One person one language”, gdzie każdy nauczyciel czy opiekun komunikuje się z dzieckiem w jednym, określonym języku.

Dzięki temu dzieci uczą się wielojęzyczności ze słuchu w naturalny sposób i w swoim tempie. A w przyszłości, już w życiu dorosłym, będą lepiej sobie radzić z uczeniem się ze słuchu oraz lepiej zapamiętywać komunikaty głosowe.

Przeczytaj na blogu:

Najważniejsze powody, aby zapisać dziecko do przedszkola językowego 

Przedszkole językowe – jakie zalety daje edukacja wielojęzyczna?

Kontakt z językami – poprawa zdolności komunikacji, koncentracji i zapamiętywania

Kontakt z językami obcymi we wczesnym wieku nie tylko korzyści wynikające z nauki posługiwania się tymi językami. Dzieci uczęszczające do przedszkola językowego już od najmłodszych lat stykają się z różnymi kulturami i tradycjami, co może im pomóc patrzeć na świat z szerszej perspektywy oraz szanować odmienne poglądy i perspektywę innych ludzi.

Przyczynia się także do rozwoju umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych zarówno w języku obcym, jak i ojczystym.

Dzieci uczące się mówić w drugim lub trzecim języku rozwijają zdolność zapamiętywania, a także rozwiązywania problemów, gdyż uczą się myśleć w różnych kontekstach językowych. Uczą się też okazywania empatii i cierpliwości, gdyż nauka obcego języka i odmiennej kultury tego wymaga, także w dorosłym życiu.

Im wcześniej, tym lepiej! Wybierz żłobek, a następnie przedszkole językowe

Jeżeli pragniesz, by Twoje dziecko było w stanie nauczyć się języka obcego na poziomie native speakera, zadbaj o jego edukację już w najmłodszych latach. Możesz wybrać żłobek, a następnie przedszkole językowe, by od pierwszych lat życia eksponować je na języki obce.

Badania udowodniły, że z wiekiem nasza zdolność do nauki języka obcego drastycznie spada. I choć nie oznacza to, że w wieku 20 lat nie jesteśmy już w stanie opanować innego języka, jednak nie jest możliwe przyswojenie go w takim stopniu, w jakim znamy i posługujemy się językiem ojczystym.

Tymczasem kilkulatki uczące się języków obcych operują nimi w dorosłym życiu tak dobrze, jak językiem ojczystym. Dlatego naukę lepiej zacząć przed 10. rokiem życia, a najlepiej od najmłodszych lat. To otwiera przed dziećmi sporo możliwości i stanowi ułatwienie w komunikacji w dorosłym życiu, chociażby na zagranicznych wycieczkach lub na zagranicznych studiach.

International Trilingual School of Warsaw (ITSW) to wielojęzyczne placówki: żłobek, przedszkole i szkoła podstawowa oparte na autorskim modelu nauczania. Program nauczania przygotowuje uczniów do płynnego przejścia do nauki w szkołach, także międzynarodowych, nauczających w dowolnym systemie – polskim lub zagranicznym.

W naszych placówkach dzieci uczą się kochać naukę i otrzymują niezbędne narzędzia, by zdobyć umiejętności adaptacyjne do otaczającej ich rzeczywistości i świata. Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty i zapewnienia swojemu dziecku najlepszego profilu nauki od najmłodszych lat.

Znajdź nas

Dołącz do nas!