Im szybciej, tym lepiej. Zdolność nauki języka obcego zanika z wiekiem! 

Opublikowano: 18 stycznia 2024
Im szybciej, tym lepiej. Zdolność nauki języka obcego zanika z wiekiem! 

Wraz z wiekiem nauka mówienia w języku obcym tak jak robią to native speakerzy, czyli jego rodowici mówcy, staje się coraz trudniejsza. W jednym z najobszerniejszych dotychczas badań lingwistycznych, w którym wzięło udział ponad 660 tysięcy osób, naukowcy z trzech bostońskich uniwersytetów wykazali, że dzieci mają zdolność efektywnej nauki drugiego języka aż do osiągnięcia 18 roku życia. To około dekady dłużej niż sugerowały wcześniejsze badania!

Stworzyli krótki quiz gramatyczny online o nazwie „Which English?”, który testował m.in.: zdolność dostosowania w zdaniu czasownika do rzeczownika pod względem liczby i osoby (czyli zgodność rzeczownikowo-czasownikową), umiejętność posługiwania się zaimkami, przyimkami oraz budowania zdań podrzędnie złożonych. Na podstawie odpowiedzi algorytm przewidywał język ojczysty badanego oraz wskazywał, którą jego odmianą się posługuje (kanadyjską, irlandzką, australijską itd.) –  w tym celu część pytań zawierały frazy, które mieszkaniec Chicago uważałby za gramatycznie niepoprawne, ale dla mieszkańca Manitoby byłyby one całkowicie akceptowalnym angielskim.

Przeczytaj na blogu: Kontakt z językiem obcym w żłobku? Warto przyzwyczajać dziecko od najmłodszych lat!

Zainteresowanie badaniem przerosło oczekiwania naukowców!

Najwięcej emocji wśród badanych wzbudzały próby podejmowane przez algorytm, w ramach których próbował on określić pochodzenie każdego z nich. Joshua Hartshorne, adiunkt psychologii na Boston College oraz doktorant na Massachusetts Institute of Technology, który kierował badaniem, podkreślał, że jeśli algorytm trafnie ustalił to pochodzenie, ludzie wpadali w zachwyt: „O, mój Boże, nauka jest niesamowita!, a kiedy się mylił – śmiali się do rozpuku: „Głupi bot!”.

U szczytu popularności strona z testem notowała nawet 100 000 odwiedzin dziennie i chętnie sherowano go w mediach społecznościowych. Badanie przyciągnęło native speakerów 38 różnych języków!

Wyniki badań naukowców – ile trwa nauka języka obcego jak Native Speaker?

Na podstawie wyników badacze opracowali modele przewidujące, jak długo trwa osiągnięcie biegłości w danym języku i w jakim wieku najlepiej zacząć naukę. Sugerują one, że okres, w którym nauka języka jest najbardziej efektywna i umożliwia osiągnięcie poziomu native speakera, rozciąga się od wczesnego dzieciństwa do późnej adolescencji, a najlepsze wyniki osiągają osoby, które zaczęły naukę przed ukończeniem 10 lat.

Przeczytaj na blogu:

Dlaczego warto rozpocząć naukę języka od najmłodszych lat?

Rozwój dziecka a nauka języków obcych

To nie oznacza, że nie możemy nauczyć się nowego języka, jeśli mamy ponad 20 lat. Choć nasza zdolność do nauki nowego słownictwa pozostaje względnie stała, większość z nas nie będzie już jednak w stanie opanować gramatyki tak, by mówić jak native speaker.

Dlaczego zdolności nauki języka ulegają pogorszeniu?

Istnieją trzy główne teorie, tłumaczące dlaczego zdolność do nauki języka obcego spada po ukończeniu 18 lat:

  • Zmiany społeczne. W miarę dorastania i osiągania dojrzałości, jednostki doświadczają znaczących zmian w swoim środowisku społecznym. Dla dzieci i młodzieży szkoła stanowi naturalne środowisko, w którym mają regularny kontakt z nauką języków obcych. Natomiast dorośli często pracują w środowisku, w którym dominuje ich język ojczysty, co ogranicza kontakt z językami obcymi i możliwości jego praktycznego stosowania.
  • Interferencja ze strony języka ojczystego (znajomość reguł gramatycznych, fonetycznych i słownictwa jednego języka wpływa na sposób uczenia się lub używania innego języka). Z biegiem czasu i zwiększającym się zaawansowaniem w języku ojczystym, mózg staje się bardziej „ustawiony” na jego struktury gramatyczne i fonetyczne, co utrudnia osiągnięcie płynności w języku obcym.
  • Dalszy rozwój mózgu. W okresie dojrzewania mózg przechodzi znaczące zmiany w strukturze i funkcjonowaniu, co wpływa na zdolności poznawcze, w tym na naukę języków. Te zmiany neurologiczne mogą wpłynąć na sposób, w jaki młodzi ludzie przyswajają nowe języki, sprawiając, że po 18 roku życia proces ten staje się mniej efektywny. Badania wskazują, że dzieci i nastolatki mają większą elastyczność neurologiczną, co pozwala im łatwiej przyswajać struktury gramatyczne nowych języków.

Immersja językowa – najlepsza metoda nauki

Immersja językowa, czyli pełne zanurzenie w języku obcym, wykorzystuje tę naturalną zdolność do nauki języka, umożliwiając uczniom nie tylko naukę gramatyki i słownictwa, ale także nabywanie biegłości w zrozumieniu kontekstów kulturowych i niuansów językowych. Ta metoda jest szczególnie efektywna, jeśli rozpocznie się ją przed 10. rokiem życia, co zostało podkreślone w badaniu. Uczenie się poprzez immersję nie tylko przyspiesza proces nauki języka, ale także pozwala na głębsze zrozumienie i naturalne używanie języka, co jest kluczowe do osiągnięcia poziomu native speakera.

Być może więc o wiele  ważniejsze niż to KIEDY się uczy języka, jest to, JAK się to robi. Osoby, które uczyły się przez całkowite zanurzenie – np. znaczną część życia mieszkały w kraju anglojęzycznym – znacznie bieglej porozumiewają się w języku angielskim niż te, które uczyły się go wyłącznie w szkole lub na kursach.

Kiedy najlepiej zacząć naukę języka obcego?

Okno efektywnej nauki języka obcego, w którym można osiągnąć poziom bliski native speakerowi, trwa znacznie dłużej niż wcześniej sądzono. Jednakże, jak już wspomniano, najlepiej zacząć naukę przed 10. rokiem życia, a nawet wcześniej, od najmłodszych lat.

Rozpoczęcie nauki języka obcego w młodszym wieku pozwala na lepsze przyswajanie i zrozumienie struktur gramatycznych, akcentów i niuansów językowych, co sprzyja osiągnięciu płynności na poziomie native speakera. Młodszy wiek to również okres, w którym mózg jest bardziej elastyczny i otwarty na nowe struktury językowe, co znacząco ułatwia naukę nowego języka.

Znajdź nas

Dołącz do nas!