Przedszkole – kontynuacja edukacji wielojęzycznej i przygotowanie do szkoły podstawowej

Poprzez edukację przedszkolna dziecko odkrywa nowe języki, zwyczaje, kultury,uczy się poszanowania różnic, potrafi powiedzieć własne zdanie. Program naszej placówki pozwala dzieciom na budowanie mocnego poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i innych. Poprzez zorganizowane zajęcia edukacyjne dzieci czują się niezależne i ważne dla samych siebie i dla innych. Zwieńczeniem wysiłków nauczycieli przedszkolnych jest klasa zerowa, gdzie dzieci są wprowadzane w tajniki sztuki pisania i czytania, tak aby w sposób naturalny i bezproblemowy przejść do szkoły podstawowej.

Edukacja przedszkole

 

Program naszej placówki pozwala dzieciom na budowanie mocnego poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i innych. Poprzez zabawę, piosenki i zorganizowane zajęcia dzieci czują się niezależne i ważne dla samych siebie i dla innych. Po kilku miesiącach rozumieją również doskonale swoje otoczenie

W przedszkolu realizujemy program edukacyjny, który opracowaliśmy sami i który umożliwia naszym przedszkolakom na kontynuację nauki w szkole podstawowej zgodnie ze standardami sześciu programów edukacyjnych:

  1. programu American Common Core
  2. programu British National Curriculum (EYFS-Early Years Foundation Stage)
  3. programu Finnish National Curriculum
  4. programu francuskiego Programme d’Enseignement de l’Ecole Maternelle
  5. polskiej podstawy programowej
  6. programu IB (PYP-Primary Years Programme)

Każdy z powyższych programów ma mocne i słabe strony – porównanie standardów, które 6 programów zakłada pozwoliło nam na określenie najwyższych standardów edukacyjnych dla każdego przedmiotu i dla danej grupy wiekowej. Tymi standardami podążamy.
Program i tematy zajęć są wspólne dla trzech nauczanych języków.

 

Znajdź nas

Dołącz do naszych społeczności. Chcemy być blisko i budować partnerskie relacje.