Autorski model nauczania ITSW oparty na trójjęzyczności

Wiemy, że uczniowie mają różne potrzeby i sposoby przyswajania wiedzy, dlatego nauczyciele pracują nad tym, aby zarówno nauczanie programowe, jak i dodatkowe, pozwoliło każdemu dziecku odnosić sukcesy w szkole.

International Trilingual School of Warsaw oferuje ambitny pod względem poziomu nauczania program edukacyjny oparty na umiejętnościach, podejściu, pomysłach, wiedzy i działaniu. Poprzez program nauczania oparty na zadawaniu pytań uczniowie są zachęcani do rozwoju umiejętności krytycznego myślenia, aktywności w szkole i społeczeństwie, oraz zachęcani do nauki przez całe życie.

Oferujemy stymulujące doświadczenia w nauczaniu, które skupiają się wokół silnych stron i indywidualnych potrzeb każdego dziecka po to, aby osiągnęło ono swój pełen potencjał pod względem wyników w nauce, umiejętności społecznych, rozwoju emocjonalnego i fizycznego. Tworzymy bezpieczne i wygodne otoczenie, w którym dzieci są wesołe, wspierane i rozumiane.

Autorski model nauczania  trzech języków
Autorski program nauki w ITSW

 

Uczymy dzieci kochać naukę i dostarczamy im umiejętności potrzebnych do łatwego dostosowywania się do otaczającej ich rzeczywistości i świata, który przecież szybko się zmienia.

Przyjmujemy, że uczniowie są aktywnymi uczestnikami procesu nauczania. Kładziemy nacisk na doświadczenia z pierwszej ręki, które zaprzęgają wyobraźnię i ciekawość, jednocześnie prawdziwie ucząc. Zachęcamy uczniów do planowania i negocjowania, rozpoznawania i rozwiązywania problemów, podejmowania ryzyka w nauce, podejścia do zadań z różnych stron i rozwijania krytycznego podejścia do własnej pracy, jednocześnie doceniając ją.

Co dalej?

Nasz program nauczania przygotowuje uczniów do płynnego przejścia do innych szkół, uczących według dowolnego systemu – polskiego czy zagranicznego. Czerpaliśmy z najlepszych wzorców systemów brytyjskiego, francuskiego, amerykańskiego, fińskiego, polskiego, oraz międzynarodowego IB (International Baccalaureate). Nasi uczniowie korzystają z najlepszych elementów tych systemów edukacyjnych.

Nasza szkoła kieruje się zasadą CLIL (Content Language Integrated Learning –Zaintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego), w ramach której trzy języki są instrumentem mającymi nauczyć płynności językowej, umiejętności szkolnych i nabywania wiedzy.

Sukces naszej szkoły mierzymy wynikami naszych uczniów wedle standardów programu nauczania, oraz wobec realizacji ich własnych celów nauczania. Korzystamy z systemu wskaźników pozwalających nam zapewnić wyjątkowe miejsce nauki wszystkim naszym uczniom.

 

Trójjęzyczność

Znajdź nas

Dołącz do naszych społeczności. Chcemy być blisko i budować partnerskie relacje.