Trzy Języki w szkole podstawowej – trójjęzyczny program edukacji szkolnej

Szkoła podstawowa
Szkoła podstawowa

 

Szkoła podstawowa stawia przed naszymi uczniami dwa ogromne wyzwania: zdobycie umiejętności szkolnych, które pozwolą im na dalszą naukę w gimnazjum ( w przypadku edukacji w szkołach międzynarodowych) lub liceum ( w przypadku edukacji w polskim systemie edukacyjnym).

W naszej szkole przedmioty nauczane są w oparciu o wspólną dla trzech języków podstawę programową wynikająca z porównania standardów edukacyjnych sześciu głównych programów nauczania (British National Curriculum, American Common Core, Programme de l’Education Nationale Française, Program Fiński, Program IB i polska podstawa programowa).

Pierwszy etap edukacji (klasy 1-3) to tzw. cykl edukacji zintegrowanej gdzie większość przedmiotów jest nauczana przez jednego nauczyciela dla każdej z części językowych ( w klasie trójjęzycznej jest to zatem trzech różnych nauczycieli).

W drugim etapie edukacji (klasy 4-8) przedmioty humanistyczne takie jak języki, historia (social studies) oraz przedmioty artystyczne i sportowe są nauczane trójjęzycznie, podczas gdy przedmioty ścisłe (matematyka, przyroda, biologia, fizyka, chemia) są nauczane dwujęzycznie. Poszczególne przedmioty realizują wspólne tematy nauczania.

Założenia programowe oparte są o następujące wartości:

  • Przygotowanie dziecka do kontynuowania nauki na kolejnym etapie w dowolnie wybranej szkole polskiej lub zagranicznej.
  • Nauczenie dziecka trzech języków na tak wysokim poziomie, żeby mogło kontynuować naukę w dowolnym systemie edukacyjnym.
  • Określenie konkretnych umiejętności, oczekiwań i celów edukacyjnych.
  • Zbudowanie podejścia do nauki, które cechuje inicjatywa i podejmowanie wyzwań, oraz otwartość na innych i ich odmienność, w połączeniu z silnym poczuciem przynależności do społeczności szkolnej.
  • Wprowadzenie elementów kulturowych związanych z każdym językiem nauczania.
  • Stworzenie warunków nauki, w których dziecko chętnie się uczy i szkoły, z której niechętnie wychodzi po zakończeniu zajęć.
  • Stworzenie optymalnych warunków aby wszystkie dzieci chciały uczyć się całe życie.
  • Zapewnienie wszystkim uczniom szerokiego, zrównoważonego i ambitnego programu nauczania.
  • Wyposażenie uczniów w wiedzę i znajomość świata, które w dwudziestym pierwszym wieku pozwolą im rozwijać kariery naukowe i zawodowe, oraz życie prywatne.
  • Zapewnienie równości szans wszystkim uczniom niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego, religii i pochodzenia społecznego.

 

Główne obszary programowe w szkole podstawowej ITSW

 

Szkoła podstawowa obszary programowe

 

Języki

Program językowy zachęca uczniów do czytania, pisania, słuchania i mówienia w stopniu pozwalającym na skuteczne komunikowanie się w trzech różnych językach. Rola czytania jest kluczowa we wszystkich elementach programu. Nauka czytania jest oparta na poziomie umiejętności danego ucznia. Oprócz tego, wspólne czytanie i grupowe aktywności związane z czytaniem tworzą podstawę programu nauki czytania.

Elementy programu dotyczące pisania są podzielone tematycznie tak, aby uczniowie rozwinęli różnorodne umiejętności związane z pisaniem.

Matematyka

Program ITSW w obszarze nauczania matematycznego wymaga aby uczniowie zaangażowali się w bogate, osadzone w rzeczywistości zadania, w ramach których rozumieją i stosują koncepty matematyczne. Każdy poziom nauczania posiada obszary krytyczne, do których podchodzi się na wiele sposobów w ciągu roku szkolnego, w miarę jak uczniowie nabierają sprawności, biegłości, pewności i samozaparcia w rozwiązywaniu zadań matematycznych w poszczególnych obszarach.

Przyroda(biologia, geografia, chemia i fizyka) i nauki społeczne/historia

Moduły programowe związane z przyrodą(biologia, geografią, chemią, fizyką) i naukami społecznymi/historią są skonstruowane w sposób pobudzający naturalną ciekawość dziecka. Nauczyciele rozpoczynają pracę od przekazania podstaw wiedzy, po czym zainteresowania i ciekawość uczniów pomagają w kierowaniu dalszym etapem nauczania. Kilka modułów łączy koncepty z obszarów zarówno przyrody (biologii, geografii, chemii i fizyki) i nauk społecznych, jak i plastyki, muzyki i techniki. Moduły badawcze (Units of inquiry) w obszarach przyrody i nauk społecznych kształcą umiejętności kreowania nauczania i znajdowania rozwiązań przez samych uczniów. Wszystkie moduły są zbudowane wokół koncepcji „ciągłego rozumienia” (enduring understanding) lub „dużego pomysłu” (big idea).

Inne zajęcia w ramach programu nauczania

Uczniowie uczęszczają również na zajęcia nauczane: WF-u (w tym nauki pływania), muzyki, plastyki, biblioteczne, informatyczne. Aby zapoznać się z dokładnym opisem oferowanych zajęć proszę wejść w link pod nazwą Klasa / Przewodnik po programie nauczania.

 

Program nauczania
Aby zasięgnąć informacji na temat naszego programu szkoły podstawowej prosimy o kontakt z nami, bezpośredni lub telefoniczny.

 

Absolwenci naszej szkoły podstawowej bezkolizyjnie przechodzą do wybranej szkoły polskiej lub międzynarodowej. Zachowują jednocześnie naturalną ciekawość i poszanowanie dla szkoły jako miejsca przyjaznego, w którym lubią przebywać. Co więcej, nadal posługują się biegle trzema językami w stopniu równym mówcom rodzimym. Uczniowie mają wiele okazji do zaprezentowania swojej wiedzy poprzez konferencje organizowane przez nich samych, występy, prezentacje, zebrania i pokazy, które odbywają się w ciągu całego roku szkolnego. Podejście to pozwala przygotować uczniów do funkcjonowania w dorosłym świecie, rozwijając ich umiejętności krytycznego myślenia, zdolności przywódcze i interpersonalne.

 

Znajdź nas

Dołącz do naszych społeczności. Chcemy być blisko i budować partnerskie relacje.