Trzy Języki w szkole podstawowej – trójjęzyczny program edukacji szkolnej

Szkoła podstawowa
Szkoła podstawowa

 

Międzynarodowa szkoła podstawowa ITSW w Warszawie to atrakcyjna alternatywa dla zwykłej lub dwujęzycznej szkoły podstawowej. W szczególności dla szkoły francuskiej, brytyjskiej oraz amerykańskiej. Nauka odbywa się w trzech wybranych językach, przy zachowaniu wysokich standardów nauczania.

Szkoła podstawowa stawia przed naszymi uczniami dwa ogromne wyzwania: zdobycie umiejętności szkolnych, które pozwolą im na dalszą naukę w gimnazjum (w przypadku edukacji w szkołach międzynarodowych) lub liceum (w przypadku edukacji w polskim systemie edukacyjnym).

W naszej szkole przedmioty nauczane są w oparciu o wspólną dla trzech języków podstawę programową. Jest ona efektem porównania standardów edukacyjnych sześciu głównych programów nauczania (British National Curriculum, American Common Core, Programme de l’Education Nationale Française, Program Fiński, Program IB i polska podstawa programowa).

Pierwszy etap edukacji szkolnej (klasy 1-3) to tzw. cykl edukacji zintegrowanej. Większość przedmiotów jest nauczana przez jednego nauczyciela dla każdej z części językowych. W klasie trójjęzycznej jest to zatem trzech różnych nauczycieli.

W drugim etapie edukacji (klasy 4-8) przedmioty humanistyczne takie jak języki, historia (social studies) oraz przedmioty artystyczne i sportowe są nauczane trójjęzycznie. Przedmioty ścisłe (matematyka, przyroda, biologia, fizyka, chemia) są w naszej szkole nauczane dwujęzycznie. Poszczególne przedmioty realizują wspólne tematy nauczania.

 

Założenia programowe w trójjęzycznej szkole podstawowej ITSW

Założenia programowe oparte są o następujące wartości:

  • Przygotowanie dziecka do kontynuowania nauki na kolejnym etapie w dowolnie wybranej jedno- lub dwujęzycznej szkole polskiej lub zagranicznej.
  • Nauczenie dziecka trzech języków na tak wysokim poziomie, żeby mogło kontynuować naukę w dowolnym systemie edukacyjnym.
  • Określenie konkretnych umiejętności, oczekiwań i celów edukacyjnych.
  • Zbudowanie podejścia do nauki, które cechuje inicjatywa i podejmowanie wyzwań oraz otwartość na innych i ich odmienność, w połączeniu z silnym poczuciem przynależności do społeczności szkolnej.
  • Wprowadzenie elementów kulturowych związanych z każdym językiem nauczania (tak, by dzieci mogły odnaleźć się w standardach szkoły polskiej, francuskiej, brytyjskiej, czy amerykańskiej).
  • Stworzenie warunków nauki, w których dziecko chętnie się uczy i szkoły, z której niechętnie wychodzi po zakończeniu zajęć.
  • Stworzenie optymalnych warunków, aby wszystkie dzieci chciały uczyć się całe życie.
  • Zapewnienie wszystkim uczniom szerokiego, zrównoważonego i ambitnego programu nauczania.
  • Wyposażenie uczniów w wiedzę i znajomość świata, które w dwudziestym pierwszym wieku pozwolą im rozwijać kariery naukowe i zawodowe oraz życie prywatne.
  • Zapewnienie równości szans wszystkim uczniom – niezależnie od płci, religii, pochodzenia etnicznego, czy społecznego.

 

Główne obszary programowe w międzynarodowej szkole podstawowej ITSW

 

Międzynarodowa szkoła podstawowa ITSW w Warszawie - obszary programowe

 

Języki

Program językowy zachęca uczniów do czytania, pisania, słuchania i mówienia w stopniu pozwalającym na skuteczne komunikowanie się w trzech różnych językach. Rola czytania jest kluczowa we wszystkich elementach programu. Nauka czytania jest oparta na poziomie umiejętności danego ucznia. Oprócz tego, wspólne czytanie i grupowe aktywności związane z czytaniem tworzą podstawę programu nauki czytania.

Elementy programu szkolnego dotyczące pisania są podzielone tematycznie tak, aby uczniowie rozwinęli różnorodne umiejętności związane z pisaniem.

Matematyka

Program ITSW w obszarze nauczania matematycznego wymaga, aby uczniowie zaangażowali się w rozbudowane, osadzone w rzeczywistości zadania. W ich ramach mają potwierdzić rozumienie i umiejętność stosowania konceptów matematycznych. Każdy poziom nauczania posiada obszary krytyczne, do których dochodzi się na wiele sposobów w ciągu roku szkolnego – w miarę jak uczniowie nabierają sprawności, biegłości, pewności i samozaparcia w rozwiązywaniu zadań matematycznych w poszczególnych obszarach.

Przyroda (biologia, geografia, chemia i fizyka) i nauki społeczne/historia

Moduły programowe związane z przyrodą (biologią, geografią, chemią, fizyką) i naukami społecznymi/historią są skonstruowane w sposób pobudzający naturalną ciekawość dziecka. Nauczyciele rozpoczynają pracę od przekazania podstaw wiedzy, po czym zainteresowania i ciekawość uczniów pomagają w kierowaniu dalszym etapem nauczania. Kilka modułów łączy koncepty z obszarów zarówno przyrody (biologii, geografii, chemii i fizyki), nauk społecznych, jak i plastyki, muzyki i techniki. Moduły badawcze (Units of inquiry) w obszarach przyrody i nauk społecznych kształcą umiejętności kreowania nauczania i znajdowania rozwiązań przez samych uczniów szkoły podstawowej. Wszystkie moduły są zbudowane wokół koncepcji „ciągłego rozumienia” (enduring understanding) lub „myśli przewodniej” (big idea).

Inne zajęcia w ramach programu nauczania

Uczniowie szkoły podstawowej uczęszczają również na zajęcia: WF-u (w tym nauki pływania), muzyki, plastyki, biblioteczne, informatyczne. Aby zapoznać się z dokładnym opisem oferowanych zajęć proszę wejść w link pod nazwą Klasa / Przewodnik po programie nauczania.

 

Szczegóły programu nauczania
Aby zasięgnąć informacji na temat naszego programu szkoły podstawowej prosimy o kontakt z nami – bezpośredni lub telefoniczny.

 

Uczniowie mają wiele okazji do zaprezentowania swojej wiedzy: poprzez samodzielnie organizowane konferencje, występy, prezentacje, zebrania i pokazy, które odbywają się w ciągu całego roku szkolnego. Podejście to pozwala przygotować uczniów do funkcjonowania w dorosłym świecie. Rozwija ich umiejętności krytycznego myślenia, zdolności przywódcze i interpersonalne.

Absolwenci naszej szkoły podstawowej bezkolizyjnie przechodzą do wybranej jedno lub dwujęzycznej szkoły polskiej lub międzynarodowej. Zachowują jednocześnie naturalną ciekawość i poszanowanie dla szkoły jako miejsca przyjaznego, w którym lubią przebywać. Co więcej – jeśli rozpoczęli naukę na wcześniejszym etapie, nadal posługują się biegle trzema językami w stopniu równym mówcom rodzimym.

 

Znajdź nas

Dołącz do naszych społeczności. Chcemy być blisko i budować partnerskie relacje.