Model SeLFiE łączący CLIL i STEAM

Opublikowano: 31 sierpnia 2022
Model SeLFiE łączący CLIL i STEAM

Autor: Nikola Cichocka, nauczycielka

W okresie  03 – 09 lipca tego roku cztery nauczycielki miały okazje wziąć udział w szkoleniu na temat STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, tłum. Nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka) i CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning, tłum. Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe) podczas konferencji na temat edukacji dwujęzycznej w Burgos. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu eTwinning SeLFiE STEAM educational approach and foreign language learning in Europe (Selfie STEAM podejście edukacyjne a nauka języków obcych w Europie) współfinansowanym przez Komisje Europejską.

 

Podczas wydarzenia nauczycielki miały okazje wziąć udział w omówieniu aktualnej sytuacji projektu, wielu interesujących warsztatach, które były prowadzone przez nauczycieli i nauczycielki z Hiszpanii oraz Malty oraz same pokazać swoje umiejętności dotyczące nauczania przedmiotów ścisłych.

 

 

Selfie a tradycyjny model uczenia i nauczania

Niewątpliwie świat zmienia się w zawrotnym tempie dzięki gwałtownemu rozwojowi technologii. Rzeczywistość w jakiej będą musiały się odnaleźć dzieci jest zupełnie inna niż ta, w której my – nauczyciele i nauczycielki – wkraczaliśmy w dorosłość. Każde dziecko ma w sobie naturalną ciekawość świata, szczerość, umiejętność widzenia rzeczy i okoliczności w inny sposób niż dorośli. W polskich szkołach pamięciowy sposób przekazywania wiedzy jest sprzeczny z naturalnym sposobem poznawania świata przez młodego człowieka, przez co przedmioty ścisłe rzadko są postrzegane jako atrakcyjne, a lekcje oprócz nudy gwarantują również frustracje.

Według najnowszych badań Światowego Forum Ekonomicznego jednymi z najważniejszych kompetencji przyszłości jest umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia, które pozwala na szybkie i kompleksowe rozwiązywanie problemów zarówno w życiu codziennym, jak i w środowisku pracy. Takie kompetencje przyszłości bez wątpienia rozwijają nauki ścisłe. Ważny natomiast jest przekaz wiedzy, w którym nauczyciel/nauczycielka staje się mentorem i trenerem, który wspiera, podpowiada, ale nie daje gotowych rozwiązań. Nie wystawia negatywnych ocen za brak zapamiętania konkretnego zakresu materiału, a zachęca do dalszego badania danego zagadnienia. Dlatego właśnie tradycyjny model nauczania i uczenia się nie jest odpowiedni, ponieważ nie nastawia w żaden sposób młodych na zaangażowanie, chęć rozwiązania danego problemu badawczego. Młoda osoba za pomocą eksperymentów i doświadczeń uczy się rozwiązywać problemy oraz analizować, co często w przypadku niepowodzeń również budzi emocje. W metodologii STEAM to uczeń/uczennica jest w centrum uwagi, nauczyciel/nauczycielka jest tylko mentorem w pozyskiwaniu wiedzy. Lekcje prowadzące w ten sposób pozwalają na rozwiniecie logicznego i krytycznego myślenia. U dzieci i młodzieży zwiększa się pewność siebie, samodzielnie podejmują decyzje i częściej sięgają po nieszablonowe pomysły.

Potrzeby znajomości języków obcych chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Uczenie się języków obcych m.in. poprawia zdolność koncentracji, ćwiczy pamięć, zwiększa poziom kulturowego obycia. CLIL, czyli metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego rozprzestrzenia wiedzę fachową przy jednoczesnym pogłębieniu kompetencji językowej. Model pedagogiczny SeLFiE łączy naukę STEAM z nauką języka obcego skoncentrowanej na uczniu i współpracy nauczycieli/nauczycielek. Opowiadanie historii w formie m.in. bajki, baśni, a nawet artykułu popularnonaukowego jest wykorzystane jako wątek motywujący i angażujący młode osoby w rozwiązywanie danych problemów. Dzieci analizując treść badają różne aspekty naukowe oraz angażują się w pracę nad projektem STEAM, który opiera się na elementach związanych z „opowieścią”.

Znajdź nas

Dołącz do nas!