Międzynarodowa Szkoła Podstawowa ITSW

ITSW jako najlepsza baza edukacyjna dla Twojego dziecka

Międzynarodowa szkoła podstawowa działająca w ramach International Trilingual School of Warsaw oferuje uczniom serdeczne, angażujące, ciekawe i troskliwe środowisko nauki. Uczymy dzieci w klasach od 1 do 8. Zachęcamy rodziców do włączania się w naukę dziecka.
Szkoła podstawowa Trójjęzycznośc

 

Wielojęzyczna szkoła podstawowa

Program nauczania obejmuje języki, matematykę, przyrodę, biologię, geografię, chemię i fizykę, oraz nauki społeczne/historię.

Przedmioty humanistyczne takie jak języki, historia, geografia, nauki społeczne są nauczane trójjęzycznie, przedmioty ścisłe takie jak matematyka, fizyka, chemia, przyroda i biologia nauczane są dwujęzyczne.

Sztuka, muzyka, wychowanie fizyczne, taniec, pływanie, programowanie i zajęcia IT oraz technologia nauczane są jednojęzycznie, w jednym z trzech języków nauczania .

Uczymy w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, polskim oraz chińskim.

Uczniowie mają wiele okazji do zaprezentowania swojej wiedzy poprzez organizowane przez nich samych, występy, prezentacje, zebrania i pokazy, które odbywają się w ciągu całego roku szkolnego. Podejście to pozwala przygotować uczniów do funkcjonowania w dorosłym świecie, rozwijając ich umiejętności krytycznego myślenia, zdolności przywódcze i interpersonalne.

Szkoła podstawowa to tętniące życiem miejsce zorganizowane tak, by rozwijać naturalną ciekawość i kreatywność uczniów, jednocześnie wspierając ich rozwój naukowy, fizyczny, społeczny i emocjonalny. Naszym programem nauczania wspieramy dzieci w rozwoju umiejętności efektywnego komunikowania się, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów, działania w grupie i w zespole, oraz uczestniczenia w życiu społecznym swojego środowiska. Chcemy, aby w przyszłości wprowadzali pozytywne zmiany w otaczającym ich świecie. Program został tak stworzony, by zapewnić naszym uczniom nie tylko intensywną naukę, ale też ciekawe, ekscytujące i znaczące doświadczenia związane z nauczaniem.

Przygotowanie uczniów do życia w szybko zmieniającym się świecie wymaga nie tylko nauki czytania i liczenia, ale też rozwoju prawdziwej pasji i zainteresowania nauką.

Cele podstawowego programu nauczania w International Trilingual School of Warsaw to:

 • Przygotowanie dziecka do kontynuowania nauki na kolejnym etapie w dowolnie wybranej szkole polskiej lub zagranicznej.
 • Nauczenie dziecka trzech języków na tak wysokim poziomie, żeby mogło kontynuować naukę w dowolnym systemie edukacyjnym.
 • Określenie konkretnych umiejętności, oczekiwań i celów edukacyjnych.
 • Zbudowanie podejścia do nauki, które cechuje inicjatywa i podejmowanie wyzwań, oraz otwartość na innych i ich odmienność, w połączeniu z silnym poczuciem przynależności do społeczności szkolnej.
 • Wprowadzenie elementów kulturowych związanych z językiem nauczania.
 • Stworzenie warunków nauki, w których dziecko chętnie się uczy i szkoły, z której niechętnie wychodzi po zakończeniu zajęć.
 • Stworzenie optymalnych warunków aby wszystkie dzieci chciały uczyć się całe życie.
 • Zapewnienie wszystkim uczniom szerokiego, zrównoważonego i ambitnego programu nauczania.
 • Wyposażenie uczniów w wiedzę i znajomość świata, które w dwudziestym pierwszym wieku pozwolą im rozwijać kariery naukowe i zawodowe, oraz życie prywatne.
 • Zapewnienie równości szans wszystkim uczniom niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego, religii i pochodzenia społecznego.

Autorski program nauczania trójjęzycznego

Nasz program nauczania oparty jest na programie edukacyjnym, który opracowaliśmy sami i który umożliwia naszym uczniom kontynuację nauki zgodnie ze standardami sześciu programów edukacyjnych:

 1. programu American Common Core
 2. programu British National Curriculum programu Finnish National Curriculum
 3. Programme d’Enseignement de l’Ecole Primaire eu du College
 4. polskiej podstawy programowej
 5. programu IB (PYP-Primary Years Programme, MYP-Middle Years programme )

Każdy z powyższych programów ma mocne i słabe strony – porównanie standardów, które 6 programów zakłada pozwoliło nam na określenie najwyższych standardów edukacyjnych dla każdego przedmiotu i dla danej grupy wiekowej. Tymi standardami podążamy.

Autorski program nauczania

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Aby zasięgnąć więcej informacji na temat programu szkoły podstawowej ITSW prosimy o kontakt.

 

Znajdź nas

Dołącz do naszych społeczności. Chcemy być blisko i budować partnerskie relacje.